Đại hội cổ đông thường niên của VPBank có gì đặc biệt?

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa mở bán tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra vào ngày 19/3 tới.

Một số điểm chính trong tài liệu VPBank gửi cho một số cổ đông là đề xuất phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cổ phiếu mật độ 50,35% cho năm 2017. Cụ thể, VPBank sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức có mật độ 30% trong quý 2 năm nay, sau đây sẽ phát hành cổ phiếu thưởng mật độ 20,35% vào quý 4/2018.

Như vậy, VPBank sẽ phát hành lần lượt 449 triệu cổ phiếu và 304,7 triệu cổ phiếu cho hai đợt trả cổ tức và thưởng cổ phiếu nói trên.

VPBank cũng đề xuất phát hành cổ phiếu ESOP mật độ 4,14% dựa trên lợi nhuận sau thuế, tương đương 33,7 triệu cổ phiếu có giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần, chuẩn bị thực hiện trong quý 2/2018.

VPBanbank đã phát hành 73,2 triệu cổ phiếu ưu đãi phát hành vào năm 2015 có giá là 27.500 đồng. Cổ đông có số cổ phiếu ưu đãi này đã nhận được cổ tức tiền mặt mật độ 20% trong 3 năm qua nhưng không có quyền biểu quyết. Ngân hàng cũng đã cam đoan mua lại cổ phiếu ưu đãi làm cổ phiếu quỹ hoặc chỉ định bên thứ 3 mua lại số cổ phiếu này và chuyển đổi thành cổ phiếu thường vào ngày đáo hạn.

Tuy nhiên theo tài liệu họp, số cổ phiếu quỹ này sẽ được HĐQT dùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định về cổ phiếu quỹ.

Ngân hàng cũng đề xuất phát hành riêng lẻ 15% vốn, tương đương 225 triệu cổ phiếu có giá phát hành không thấp hơn giá bình quân 6 tháng sau khi niêm yết. VPBank chuẩn bị thu về 12.000 tỷ đồng từ thương vụ phát hành này. Trong đây tiền thu được có thể sẽ được sử dụng như sau:

8.500 tỷ đồng dùng để hỗ trợ tăng trưởng tín dụng; 3.000 tỷ đồng dùng để hỗ trợ VPBFC và VPBAMC; 500 tỷ đồng dùng để hỗ trợ và mở thêm chi nhánh.

ĐHĐCĐ của VPBank chuẩn bị cũng sẽ chia sẻ thêm tài liệu về việc dành ra 2,5% room cho nhà đầu tư ngoại để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của IFC trong trường hợp IFC chuyển đổi trong năm tới. Ngoài ra, VPB có thể sử dùng room để phục vụ cho đợt phát hành riêng lẻ để NĐTNN có thể tham dự. Hiện room của cổ phiếu VPB được điều chỉnh xuống còn 22,378%.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/