Home Blog Dân bức xúc vì dự án BĐS bỏ hoang “chiếm” lối xuống biển Long Hải