Đang xác định động cơ phát tán thông tin “Thế giới di động bị hack dữ liệu”

Đến thời điểm giai đoạn này, chưa ghi nhận trường hợp bạn của ngân hàng có liên quan trong vụ việc này bị lộ lọt tài liệu thẻ, cũng như bị khai thác, lợi dụng chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Liên quan đến tài liệu rò rỉ chuyển nhượng thẻ ngân hàng của bạn ở hệ thống cửa hàng Thế giới di động, ngày 9/11/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản chỉ đạo tăng cường bảo mật tài liệu bạn.

Trong một số ngày 07 và 08/11/2018, trên một số phương tiện tài liệu truyền thông phản ánh vụ việc rò rỉ tài liệu chuyển nhượng thẻ ngân hàng của bạn ở chuỗi cửa hàng của Thế giới di động.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc lộ, lọt tài liệu thẻ ngân hàng của bạn, ở văn bản số số 8511/NHNN-TT, NHNN đề nghị một số tổ chức cung ứng dịch vụ chi trả, một số tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian chi trả tập trung rà soát, làm việc có CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động để xác định lý do; đồng thời theo dõi, giám sát chặt một số thẻ và chuyển nhượng thẻ liên quan trong vụ việc để kịp thời phát hiện một số dấu hiệu bất thường, có phương pháp xử lý thích hợp nhằm bảo mật tài liệu và bảo vệ ích lợi hợp pháp của bạn.

NHNN đề nghị một số tổ chức cung ứng dịch vụ chi trả, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian chi trả nghiêm túc triển khai thực hiện chấp hành nghiêm chỉnh một số quy định của pháp luật về việc lưu trữ, bảo mật tài liệu bạn;

Rà soát, phân tách lại quy trình nghiệp vụ đối có một số đơn vị nhận lời chi trả và một số đơn vị liên quan chắc chắn an toàn, bảo mật tài liệu bạn trong quá trình cung ứng dịch vụ; kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt chắc chắn quy trình được thực hiện đúng và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành;

Phổ biến, quán triệt, triển khai tới toàn bộ một số đơn vị của tổ chức mình, một số cán bộ nghiệp vụ tuân thủ nghiêm một số quy định của pháp luật và quy định nội bộ về việc lưu trữ, bảo mật tài liệu bạn;

Thực hiện tốt công tác truyền thông để đơn vị nhận lời chi trả và bạn nắm, tuân thủ một số quy định, quy trình, bảo mật tài liệu bạn và thực hiện một số chuyển nhượng đúng quy định.

NHNN cho biết, qua báo cáo nhanh của một số ngân hàng, đến thời điểm giai đoạn này, chưa ghi nhận trường hợp bạn của ngân hàng có liên quan trong vụ việc này bị lộ lọt tài liệu thẻ, cũng như bị khai thác, lợi dụng chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Tuy nhiên, vụ việc trên đã gây tác động xấu tới dư luận xã hội và tâm lý lo lắng cho bạn sử dụng một số dịch vụ chi trả.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện đang phối hợp nghiêm ngặt có một số cơ quan tính năng xác định lý do vụ việc, làm rõ đối tượng, động cơ đánh cắp, phát tán tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/