Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ gồm những ai?

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá vừa ký Quyết định ban hành thành viên Ban Chỉ đạo này.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Theo đây, ngoài Trưởng ban Vương Đình Huệ, Ban Chỉ đạo điều hành giá có 01 Phó Trưởng ban và 13 thành viên Ban Chỉ đạo.

Cụ thể, ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu; Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh; Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam; Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Quân; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên; Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm.

Ban Chỉ đạo điều hành giá có nhiệm vụ tìm hiểu, giúp Thủ tướng Chính phủ tham khảo, phê duyệt hoặc chọn lọc 1 số chủ trương, định hướng lớn về quản lý điều hành giá trong từng thời kỳ; thực hiện đồng bộ 1 số chính sách bán hàng về giá 1 số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu; chọn lọc 1 số 1 sốh thức điều hành giá cụ thể đối có 1 số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu thích hợp trong từng thời kỳ; thực hiện 1 số 1 sốh thức bình ổn giá đối có 1 số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu.

Ban Chỉ đạo còn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 1 số Bộ, cơ quan, UBND tỉnh, đô thị thực hiện quản lý nhà nước về giá thích hợp có mục tiêu, đề nghị của Chính phủ về kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ; xử lý 1 số vấn đề khác liên quan đến điều hành giá 1 số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức trao đổi, hội thảo, lấy ý kiến của 1 số chuyên gia, 1 số nhà khoa học, hiệp hội 1 số ngành hàng, tổ chức và 1 số cá nhân có liên quan về 1 số chủ trương, chính sách bán hàng, biện pháp quản lý, điều hành giá khi cần thiết; khảo sát, tìm hiểu thực tiễn trong và ngoài nước trong phạm vi nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả vận hành của Ban Chỉ đạo.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/