“Đào” tiền ảo bitcoin, ethereum… sẽ bị áp dụng giá bán điện kinh doanh

Điện năng sử dụng cho làm việc giải mã, khai thác đồng tiền ảo thuộc đối tượng ứng dụng giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh.

Theo thông cáo vừa mới phát đi ngày 30/3 của Bộ Công Thương, Bộ này cho biết, thời gian qua, những đơn vị điện lực có văn bản gửi Bộ yêu cầu giải đáp thực hiện giá bán điện cho bạn sử dụng điện có hệ thống máy tính xử lý dữ liệu tự động để phục vụ cho làm việc giải mã đồng tiền ảo.

Theo báo cáo của những đơn vị điện lực thì qua kiểm tra thực ở sử dụng điện, những bạn sử dụng điện này dùng phần mềm đã được lập trình sẵn trên những máy tính có cấu hình cao, chuyên dụng để giải mã những thuật toán xác minh chuyển nhượng chuyển nhượng trên mạng nên không thuộc đối tượng ứng dụng giá bán điện cho mục đích sản xuất phần mềm tin học theo quy định ở Khoản 13 Điều 7 Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương về thực hiện giá bán điện.

Để có cơ sở giải đáp giá bán lẻ điện cho những bạn sử dụng điện này, Bộ Công Thương đã phối hợp có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư phápxem xét về tính pháp lý của làm việc sử dụng điện cho hệ thống máy tính xử lý dữ liệu tự động để phục vụ cho làm việc giải mã, khai thác đồng tiền ảo.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp đã khẳng định làm việc sử dụng điện cho mục đích xử lý dữ liệu tự động phục vụ cho làm việc giải mã đồng tiền ảo như bitcoin, litecoin, ethereum và 1 số đồng tiền tương tự khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về chi trả không dùng tiền mặt và Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP.

Hoạt động sử dụng điện cho mục đích xử lý dữ liệu tự động phục vụ cho làm việc giải mã đồng tiền ảocũng không thuộc trường hợp bị cấm trong làm việc điện lực và sử dụng điện quy định ở Điều 7 Luật điện lực năm 2004, được sửa đổi, bổ sung năm 2012.

Trên cơ sở ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 1402/BCT-ĐTĐL ngày 22/2/2018 giải đáp thực hiện giá bán điện, theo đó điện năng sử dụng cho làm việc giải mã, khai thác đồng tiền ảo thuộc đối tượng ứng dụng giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh. Văn bản của Bộ Công Thương không quy định và không công nhận đồng tiền ảo là tiền tệ, phương tiện chi trả như ý kiến của bài báo đã nêu.

“Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp nghiêm ngặt có Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước để rà soát, bổ sung ban hành những văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương, chắc chắn thích hợp và đồng bộ có những văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiền ảo, tiền điện tử do Chính phủ và những bộ ngành có liên quan ban hành”, Bộ Công Thương khẳng định.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/