Đầu tư 170 tỷ đồng làm cà phê Việt chất lượng cao

Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia “Cà phê Việt Nam chất lượng cao” có tổng chi phí chuẩn bị dao động 170 tỷ đồng.

Đề án đặt ra mục tiêu cụ thể nhằm phát triển liên kết sản xuất, tiêu thụ, thi công vùng nguyên liệu cà phê hàng hóa chất lượng cao qui mô lớn, có hệ thống sấy, kho bảo quản và nhà máy chế biến thích hợp có qui mô sản xuất. Năng suất cà phê vối đạt 2,7 tấn/ha, cà phê chè đạt 2,0 tấn/ha.

Ảnh minh họa

Nâng cao chuỗi lương của người trồng cà phê trên đơn vị qui mô gieo trồng thông qua việc tăng thêm giá trị sản phẩm cà phê: Đến năm 2020 tăng 5% và đến 2023 là 7% so có mức lương bình quân niên vụ 2013-2014.

Bên cạnh đây, đã đi vào làm việc chuỗi giá trị sản xuất tiêu thụ cà phê, thi công được thương hiệu cà phê Việt Nam chất lượng cao, có khả năng tranh đua cao trên phân khúc trong nước và xuất khẩu; nâng giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam đến 2020 tương đương có những nước trong khu vực và quốc tế trong cộng nhóm chất lượng.

Đề án sẽ hỗ trợ tối thiểu 10 công ty đã đi vào làm việc quy trình công nghệ chế biến ướt (sử dụng enzim và vi sinh vật) nâng cao chất lượng, giảm tổn thất sau thu hoạch; hỗ trợ tối thiểu 5-10 công ty thi công mô hình sản xuất cà phê chất lượng cao.

Tổng giá trị những mô hình cho lương tương đương 2.000 tỷ đồng/năm, trong đây qui mô mỗi dự án sản xuất thử nghiệm cà phê chất lượng cao đạt không dưới 100 tỷ đồng/năm…

Đề án đặt ra có ít nhất 10 công ty tham dự đầu tư sản xuất và chế biến sâu những sản phẩm cà phê chất lượng cao theo chuỗi từ giá trị sản xuất, chế biến đến thương mại, chắc chắn được giá trị tăng thêm cho ngành cà phê GĐ 2020-2030.

Xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm có 50% công ty đầu ngành gắn thương hiệu cà phê Việt Nam chất lượng cao trên bao bì sản phẩm trong chuyển nhượng, chuyển nhượng trên phân khúc trong nước và địa cầu…

Dự kiến, tổng chi phí thực hiện Đề án dao động 170 tỷ đồng, trong đây ngân sách nhà nước là 110 tỷ đồng (dao động 35 tỷ đồng nghiên cứu kỹ, thi công, đã đi vào làm việc và chuyển giao công nghệ, sản xuất thử nghiệm, đào tạo trong mô hình; 45 tỷ đồng phát triển vùng nguyên liệu, hợp tác công tư, hỗ trợ thi công thương hiệu và phát triển phân khúc; 25 tỷ đồng hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất của những đơn vị và 5 tỷ đồng cho những làm việc khác).

Ngân sách từ những công ty, nông dân, vốn vay tín dụng là 60 tỷ đồng (dao động 30 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất 200-300 nghìn ha cà phê chất lượng cao ở những vùng nguyên liệu hàng hóa; 20 tỷ đồng hỗ trợ hệ thống sấy, kho bảo quản, chế biến; 10 tỷ đồng hỗ trợ thi công thương hiệu, phát triển phân khúc).

Thời gian thực hiện đề án là GĐ 2018-2023, tầm nhìn đến năm 2030.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/