Đầu tư vào nông nghiệp, Vua chứng khoán hưởng ưu đãi lớn như thế nào?

Việc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và KHCN của PAN Group đã giúp cho tập đoàn hưởng lợi đáng kể từ chính sách bán hàng miễn giảm thuế.

CTCP Tập đoàn PAN (PAN) của “vua chứng khoán” Nguyễn Duy Hưng vừa ra mắt báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ có tổng doanh thu 6 tháng đầu năm tăng mạnh 130% so có cộng kỳ năm ngoái, đạt 3.600 tỷ đồng.

Do đây, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt 223 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 90% so có cộng kỳ.

Trong đây, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 113 tỷ đồng, tăng 66% so có cộng kỳ.

PAN vận hành theo mô hình tập đoàn và được biết đến là 1 trong một số “đại gia” vận hành trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm thông qua vận hành M&A một số công ty cộng ngành trong một số năm qua.

Tại ngày 30/6/2018, PAN có 2 công ty con gồm PAN Farm (có 81,92% cổ phần) và PAN Food (có 99,99% cổ phần). Hai công ty này vận hành trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và chế biến nông lâm thủy hải sản.

Ngoài ra, PAN Group còn có gián tiếp cổ phần ở 10 công ty con trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến gồm:

CTCP Giống cây trồng Trung ương (NSC) có mật độ có 65,57%; CTCP PAN Salabowl (41,76%); CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) – 42,19%; CTCP Giống cây trồng Hà Tây – 35,28%; CTCP Giống nông nghiệp Quảng Nam (59,3%); CTCP Giống cây trồng Miền Nam (SSC) – 61,44%; CTCP Đầu tư và phát triển nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam (61,63%); CTCP XNK Thủy sản Bến Tre (ABT) – 72,81%; CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF) – 80,51%; CTCP chế biến thực phẩm PAN (99,96%);.

Trong lĩnh vực bánh kẹo, PAN Group đã thực hiện thâu tóm một số công ty có “họ” Bibica và cộng có 50,06% vốn điều lệ ở một số công ty gồm: CTCP Bibica; Bibica Miền Đông; Bibica Miền Bắc; Bibica Hà Nội; Bibica Biên Hòa.

Ngoài một số DN kể trên, PAN Group còn đầu tư vào một số công ty liên kết gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Xuyên Thái Bình có mật độ 20%, tương đương 13 tỷ đồng; Công ty TNHH Liên Thái Bình có mật độ 20%, tương đương 4,4 tỷ đồng; và CTCP Thủy sản 584 Nha Trang có mật độ 32%, tương đương 35 tỷ đồng.

Đáng chú tâm, việc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và KHCN của PAN Group đã giúp cho tập đoàn hưởng lợi đáng kể từ chính sách bán hàng miễn giảm thuế. Theo quy định, công ty có nghĩa vụ nộp thuế lương công ty (TNDN) có mức thuế suất 20% tổng lương chịu thuế. Tuy nhiên, một số công ty con của PAN Group được miễn hoặc giảm thuế gồm:

Tại CTCP XNK Thủy sản Bến Tre (ABT): ABT được miễn thuế TNDN 3 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 9 năm thứ hai tính liên tục từ năm Thứ nhất công ty có lương chịu thuế là 2004 theo Công văn số 588 do Cục thuế Bến Tre ban hành ngày 14/10/2005.

Theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/06/2015 và Công văn số 2200/CT-THNVDT do Cục thuế tỉnh Bến Tre ban hành ngày 18/11/2015, ABT được hưởng thuế suất TNDN ưu đãi trong suốt thời gian vận hành đối có lương từ nuôi trồng thủy sản ở địa bàn kinh tế, xã hội gặp khó. Theo đây, thuế suất thuế TNDN ứng dụng cho lợi nhuận từ vận hành nuôi trồng thủy sản của ABT từ năm 2015 là 10%.

Trong kỳ trước, ABT đã nhận được Công văn số 5181/BTC-TCT do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/4/2016. Theo đây, ABT được hưởng ưu đãi đồng thời bao gồm giảm 50% thuế TNDN và ứng dụng thuế suất TNDN ưu đãi 10%. Do đây, thuế suất thuế TNDN ứng dụng đối có lợi nhuận từ vận hành nuôi trồng thủy sản của ABT trong kỳ trước là 5%.

Tại CTCP Giống cây trồng Trung ương (NSC): Vào ngày 1/3/2011, NSC được Sở KH&CN Hà Nội chấp thuận NSC là công ty khoa học và công nghệ (KH&CN). Theo một số quy định về công ty KH&CN và một số quy định về ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN hiện hành, NSC miễn, giảm thuế TNDN như công ty thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu kỹ khoa học và phát triển công nghệ từ khi có lương chịu thuế. Cụ thể:

Công ty được ứng dụng mức thuế suất TNDN là 10% trong 15 năm từ năm Thứ nhất có doanh thu từ vận hành KH&CN; được miễn thuế TNDN trong 4 năm và giảm 50% trong 9 năm thứ hai.

Tại CTCP Giống cây trồng Miền Nam (SSC): Ngày 30/7/2012, SSC được Sở KH&CN đô thị Hồ Chí Minh chấp thuận là công ty KH&CN. Theo quy định hiện hành, SSC được ứng dụng mức thuế suất thuế TNDN là 10% trong 15 năm từ năm Thứ nhất có doanh thu từ vận hành KH&CN; được miễn thuế TNDN trong 4 năm và giảm 50% trong 9 năm thứ hai.

Tại CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC): Từ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015, FMC ứng dụng Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/06/2015 giải đáp về thuế TNDN và Công văn số 1327/CT-TTr của Cục thuế tỉnh Sóc Trăng ngày 1/12/2015 như sau:

Đối có vận hành hàng nông sản và thủy sản ở vùng đặc trưng gặp khó, công ty được miễn thuế TNDN trong suốt thời gian vận hành. Đối có vận hành hàng thủy sản ở vùng gặp khó, công ty được hưởng thuế suất 10% cho tất cả thời gian vận hành.

Với một số ưu đãi về thuế nói trên, theo báo cáo tài chính hợp nhất của PAN Group, giá thành thuế TNDN của tập đoàn trong 6 tháng đầu năm (đã trừ đi 7,6 tỷ đồng thuế TNDN hoãn lại) là 18,29 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC bán niên của PAN.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/