Home Blog Để loạn giá đất, xây dựng trái phép, UBND huyện Phú Quốc bị yêu cầu kiểm điểm