Để loạn giá đất, xây dựng trái phép, UBND huyện Phú Quốc bị yêu cầu kiểm điểm

Với một số hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước về trật tự thi công ở huyện Phú Quốc trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu địa phương này kiểm điểm sâu sắc đối có UBND cấp huyện, xã.

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang cho hay, ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có một số chỉ đạo về công tác quản lý trật tự thi công ở huyện đảo Phú Quốc sau khi đoàn kiểm tra liên ngành báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý tình hình trật tự thi công ở địa phương này.

Trước đây, căn cứ theo Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 7/5/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang, đoàn kiểm tra liên ngành đã thực hiện kiểm tra, xử lý một số vi phạm về trật tự thi công ở huyện Phú Quốc như một số công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, thi công không phép, trái phép, bao chiếm, lấn chiếm đất nhà nước quản lý, đất rừng và kinh doanh, môi giới BĐS trái pháp luật.

UBND huyện Phú Quốc bị yêu cầu kiểm điểm về một số một số hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước về trật tự thi công thời gian qua.

Qua kiểm tra, đoàn công tác liên ngành đã có báo cáo về một số hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước về trật tự thành thị, trật tự thi công, lấn chiếm đất đai, phân lô tách thửa đất nông nghiệp trái phép…

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu UBND huyện Phú Quốc nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc có UBND cấp huyện và xã. Yêu cầu UBND huyện Phú Quốc tăng cường, kiên quyết xử lý nghiêm một số hành vi vi phạm trong một số lĩnh vực nói trên để lập lại trật tự trên địa bàn.

Trong thời gian tới, chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Ban Quản lý kinh tế Phú Quốc chậm nhất quý 3/2018 phải công khai trọn vẹn quy hoạch, từ quy hoạch chung đến phân khu, chi tiết trên website của ban. Đồng thời, phải cập nhật không ngừng nghỉ khi có điều chỉnh hoặc một sốh tân quy hoạch mới.

5 lĩnh vực chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra, xử lý là lấn chiếm hành lang lộ giới; lấn chiếm đất rừng; bao chiếm, lấn chiếm đất tổ chức nhà nước quản lý; trật tự thi công; vận hành kinh doanh môi giới BĐS.

Riêng có lĩnh vực trật tự thi công, ông Phạm Vũ Hồng yêu cầu phải xử lý nghiêm một số vi phạm như thi công trái phép, không phép, sai phép… căn cứ hành vi để xử lý đúng quy định, kiên quyết.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/