Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Bộ LĐ-TBXH đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức thu nhập tối thiểu vùng đối có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đây, thu nhập tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh cao nhất ở vùng 1 từ 3.980.000 đồng lên 4.180.000 đồng mỗi tháng.
Theo đề xuất, mức thu nhập tối thiểu vùng mới cao hơn mức thu nhập giai đoạn này dao động 160.000-200.000 đồng/tháng.

Theo dự thảo, đối tượng tiến hành là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và làm việc theo Luật Doanh nghiệp. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và những tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài ở Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác có quy định của Nghị định này). Các công ty, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định ở những khoản 2, 3 và khoản 4 Điều này sau đây gọi chung là công ty.

Mức thu nhập tối thiểu vùng tiến hành đối có người lao động làm việc ở công ty từ ngày 1/1/2019 như sau: Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng; vùng II: 3.710.000 đồng/tháng; vùng III: 3.250.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức thu nhập tối thiểu vùng mới cao hơn mức thu nhập giai đoạn này dao động 160.000-200.000 đồng/tháng, tương ứng có mức tăng theo mật độ phần trăm từ 5 – 5,8% tùy theo từng vùng, mức bình quân tăng 5,3%.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, mức thu nhập tối thiểu trên được tính toán dựa trên cơ sở bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2018 chuẩn bị dao động 3,5% – 4% để bảo đảm tiền thu nhập thực tế cho người lao động; cải thiện theo mức tăng năng suất lao động xã hội dao động 1,3% – 1,8% để thực hiện công đoạn điều chỉnh bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, qua tổng hợp đề xuất của những địa phương, có 59/63 địa phương yêu cầu giữ nguyên địa bàn tiến hành mức thu nhập vùng như hiện hành.

Riêng 4 địa phương yêu cầu điều chỉnh 1 số địa bàn tiến hành mức thu nhập tối thiểu vùng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã rà soát, tiếp thu vào dự thảo nghị định như sau: UBND TP Hải Phòng yêu cầu điều chỉnh từ vùng II lên vùng I đối có huyện Kiến Thụy và huyện Cát Hải; UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối có huyện Gia Bình và huyện Lương Tài; UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu điều chỉnh từ vùng II lên vùng I đối có huyện Dầu Tiếng và huyện Phú Giáo; UBND tỉnh Tiền Giang nghị điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối có huyện Châu Thành, vùng IV lên vùng III đối có huyện Tân Phước.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thấy rằng, việc đề xuất điều chỉnh nâng vùng của những địa phương trên là có cơ sở, do những địa bàn trên có phân khúc lao động khá phát triển, nhiều cụm, khu công nghiệp, điều kiện cơ sở hạ tầng đã được cải thiện đáng kể, giáp giới có những địa bàn vùng I hoặc vùng II…. Vì vậy, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thống nhất có yêu cầu điều chỉnh nâng vùng của những địa phương để tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa những địa bàn giáp giới, lận cận.

Về thời điểm tiến hành, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất tiến hành quy định mới từ ngày 1/1/2019.

Dự thảo đang được Bộ Lao động – Thương binh và xã hội lấy ý kiến của chuyên gia và người dân đến ngày 16/10/2018.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/