Đề xuất thu phí khí thải: Chuyên gia nói phí chồng phí, Bộ Tài chính nói gì?

Trên cơ sở góp ý của những Bộ về phương án thu phí đối có khí thải, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, đã đi vào hoạt động phương án thu phí theo tiêu chuẩn thích hợp có chính sách bán hàng phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, bình đẳng.
Bộ Tài chính cho biết, phí khí thải mới đang trong GĐ tiền nghiên cứu kỹ….

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho hay, việc đề nghị những Bộ ngành liên quan nghiên cứu kỹ đề xuất thu phí bảo vệ môi trường đối có khí thải ngày 26/11/2018 của Bộ Tài chính là xuất phát từ kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai (do Ban dân nguyện – Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến Bộ Tài chính ở văn bản số 251/BDN ngày 15/6/2018) và đề nghị của UBND TP Hà Nội (ở công văn số 3977/UBND-ĐT ngày 28/8/2018) trình cấp có thẩm quyền quy định phí bảo vệ môi trường đối có khí thải.

Trước sự tăng lên ô nhiễm không khí của phương tiện giao thông đã ở mức báo động, tình hình ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Hà Nội có xu hướng tăng, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống của nhân dân trên địa bàn Hà Nội. Do đây, UBND TP Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng về việc lập đề án “Thu phí phương tiện cơ giới vào 1 số khu vực trên địa bàn Thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào”.

Đề án này nhằm mục tiêu thực hiện những biện pháp vừa lâu dài, vừa cấp bách, cụ thể để tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, chắc chắn phục vụ tốt nhu cầu di chuyển và nâng cao chất lượng sống của nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội có tầm nhìn dài hạn đến năm 2030.

Do đây, Văn phòng Chính phủ có công văn số 10040/VPCP-KTTH ngày 16/10/2018, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gửi những Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Hà Nội.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ kiến nghị của UBND TP Hà Nội, chủ trì, phối hợp có Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương đã đi vào hoạt động và trình Chính phủ ban hành Nghị định về phí bảo vệ môi trường khí thải.

Tiếp đến ngày 25/10/2018, UBTVQH có Báo cáo số 340/BC-UBTVQH14 về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Tại điểm 6 Báo cáo số 340/BC-UBTVQH14 có nội dung: “Chính phủ tham khảo ban hành Nghị định quy định về phí bảo vệ môi trường đối có khí thải (theo kiến nghị của cử tri Lào Cai)”.

Trước đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Luật Phí và lệ phí, ngày 26/11/2018, Bộ Tài chính có công văn gửi những bộ, ngành liên quan đề nghị những bộ chỉ đạo đơn vị tính năng khẩn trương đề xuất phương án thu phí bảo vệ môi trường đối có khí thải gửi về Bộ Tài chính để nghiên cứu kỹ, trình Chính phủ ban hành nghị định quy định thu phí theo thẩm quyền.

Công văn mới chỉ là 1 bước đề nghị nghiên cứu kỹ, thi công phương án thu phí bảo vệ môi trường đối có khí thải, để thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, đồng thời, thích hợp có Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Phí và lệ phí, Luật Bảo vệ môi trường“, Bộ Tài chính cho biết.

Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở góp ý của những Bộ về phương án thu phí đối có khí thải, Bộ sẽ tổng hợp, đã đi vào hoạt động phương án thu phí theo tiêu chuẩn: Mức thu phí phải thích hợp có chính sách bán hàng phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, bình đẳng.

Khi đã đạt được những tiêu chí trên, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp những ý kiến khả thi để tiếp tục lấy ý kiến những bộ, ngành, địa phương; Bao gồm cả việc đăng tài liệu trên trang tài liệu điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài chính để xin ý kiến rộng rãi những tổ chức, cá nhân liên quan.

Sau đây, khi nhận được những ý kiến, Bộ Tài chính sẽ đã đi vào hoạt động phương án thu phí, gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, trình cấp có thẩm quyền tham khảo ban hành Nghị định, bảo đảm tính khả thi và sự ủng hộ của dư luận xã hội.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/