Home Blog Đêm nay, VNPT chuyển tiếp 2,3 triệu thuê bao 0127 về 081, tất cả thao tác đều tự động