Home Blog Đêm qua, MobiFone đã thử nghiệm thành công chuyển thuê bao 11 số về 10 số