Home Blog Đêm qua, Viettel, MobiFone, VinaPhone đã chuyển thuê bao 11 số về 10 số đợt đầu thành công