ĐHCĐ bất thường Ocean Group: Trả lời thẳng về Công ty liên quan ông Hà Văn Thắm

Do lệnh phong tỏa tài sản công ty Hà Bảo của tòa sơ thẩm vụ án ông Hà Văn Thắm, cổ đông chất vấn về vấn đề này

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 3 năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, MCK: OGC) được tổ chức ngày 9/2 ở Hà Nội.

Một cổ đông đã chất vấn về tư một sốh tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông của công ty tư nhân Hà Bảo liên quan đến việc bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân TP Hà Nội ra lệnh phong tỏa trọn vẹn tài sản của Hà Bảo trong vụ án liên quan đến nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Hà Văn Thắm.

Hiện nay, Hà Bảo đang nắm gần 84,8 triệu cổ phiếu , tương đương 28% vốn OGC.

Cũng về vấn đề cổ phần của Hà Bảo, HDBank gửi văn bản tới đại hội cổ đông lần này đề nghị tước bỏ quyền có và đại diện 16 triệu cổ phiếu, tương đương 5% vốn OGC của Hà Bảo. HDBank cho biết hiện đang làm việc có cơ quan quản lý để phong tỏa 16 triệu cổ phiếu OGC này của Hà Bảo.

Trả lời chất vấn của cổ đông, ông Nguyễn Hoàng Bách, chủ toạ cho rằng việc phong tỏa tài sản Hà Bảo của Tòa sơ thẩm hạn chế quyền nhưng không làm mất đi quyền của DN. Chưa kể, bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, có thể sửa đổi kháng cáo. Vì vậy, công ty tư nhân Hà Bảo hoàn toàn có quyền tham dự Đại hội cổ đông.

Về kiến nghị của HDBank, OGC cho biết tư một sốh tham dự đại hội cổ đông của Hà Bảo theo danh sách đã được chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD. Do đây kiến nghị hủy tư một sốh của HDBank không có hiệu lực, Hà Bảo vẫn có 84 triệu cổ phần OGC.

Cũng trong đại hội này, OGC áp dụng lấy ý kiến cổ đông về việc sửa đổi điều lệ và một sốh tân đăng ký kinh doanh. OGC lấy ý kiến để thêm Tổng giám đốc vào danh sách người đại diện pháp luật thay vì chỉ có Chủ tịch HĐQT như trước đây.

Đại hội cũng xin đại hội đồng cổ đông áp dụng thông qua bổ nhiệm địa điểm Tổng giám đốc điều hành đối có ông Nguyễn Hữu Tâm. Trước đây, ông Tâm đã được hội đồng quản trị công ty thông qua bổ nhiệm.

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm địa điểm Tổng giám đốc đối ông Nguyễn Hữu Tâm không được đại hội đồng cổ đông thông qua. Như vậy, Ocean Group sẽ không có người điều hành cho tới đại hội cổ đông lần đầu năm 2018.

Đại hội đã thông qua tờ trình miễn nhiệm kiểm soát viên theo nguyện vọng cá nhân, bầu được 1 thành viên mới của Ban kiểm soát là ông Nguyễn Kim Thành sinh năm 1980, trình độ tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán.

Các cổ đông cũng chất vấn việc chậm trễ thu hồi nợ của OGC đối có một số cá nhân tổ chức. Việc từ nhiệm của Phó Chủ tịch HĐQT Hà Trọng Nam từ ĐHCĐ năm 2017 và khoản nợ 628 tỷ đồng (gồm 500 tỷ đồng nợ gốc và 128 tỷ đồng lãi) có trách nhiệm liên quan tới ông Nam cũng được đưa ra trao đổi.

Trả lời vấn đề này, Chủ tịch HĐQT Lê Quang Thụ cho biết đang áp dụng thu hồi công nợ tuy nhiên có nhiều khoản đầu tư đã thành dự án, khó thu hồi hơn. Trong lời giãi bày của ông Tâm nếu trở thành Tổng giám đốc, ông cũng cam đoan sẽ đốc thúc việc thu hồi nợ cho dù việc này không phải thuận lợi.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/