Home Blog Địa ốc Aliababa “lớn nhanh như thổi”: Giám sát doanh nghiệp có vấn đề?