Home Blog Điện máy Nguyễn Kim nộp đủ tiền phạt và truy thu thuế 148 tỷ đồng