Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều 23/4

Tại kỳ điều chỉnh xăng dầu vào chiều nay 23/4, Liên Bộ Công Thương- Tài chính quyết định giữ nguyên giá xăng E5, RON95 và tăng những mặt hàng dầu từ 380-500 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương- Tài chính vừa có công văn điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đây, từ 15h chiều nay 23/4, những mặt hàng xăng E5 RON92, xăng RON95-III giữ ổn định giá. Cụ thể, giá E5 RON92 không cao hơn 18.932 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 20.500 đồng/lít.

Còn dầu diesel tăng 380 đồng/lít lên mức 16.734 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 500 đồng/lít lên 15.581 đồng/lít; Dầu mazut tăng 407 đồng/kg lên mức 13.360 đồng/kg.

Theo Liên Bộ, bình quân chi phí phẩm xăng dầu địa cầu trong 15 ngày trước ngày 23/4 là 77,980 USD/thùng xăng RON92 là xăng nền để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 1,017 USD/thùng); 81,178 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,228 USD/thùng); 83,661 USD/thùng dầu diesel (tăng 2,487 USD/thùng); 85,193 USD/thùng dầu hỏa (tăng 3,287 USD/thùng); 396,992 USD/tấn dầu mazut.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/