Điều chỉnh thời gian trả lương thưởng Tết để giảm tải ATM

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 10441/NHNN-TT gửi một số tổ chức cung ứng dịch vụ chi trả thẻ về việc tăng cường chất lượng dịch vụ ATM dịp cuối năm và Tết.

Theo đây, để tăng cường chất lượng dịch vụ ATM, cung cấp tốt nhu cầu chuyển nhượng rút tiền mặt trên ATM của bạn dịp cuối năm 2017 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất, NHNN đề nghị một số tổ chức cung ứng dịch vụ chi trả thẻ thực hiện nghiêm túc một số đề nghị của NHNN ở công văn số 10303/NHNN-TT ngày 20/12/2017.

Bên cạnh đây, không ngừng nghỉ giám sát làm việc của hệ thống ATM (đặc biệt ở một số khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đông dân cư có nhu cầu rút tiền mặt lớn) để chủ động phát hiện, xử lý kịp thời một số sự cố kỹ thuật, một số trường hợp ATM hết tiền, chắc chắn hệ thống ATM làm việc ổn định, liên tục và thông suốt.

Chủ động thi công kế hoạch tiếp quỹ, dự tính sẵn sàng nhân lực và tiền mặt để tiếp quỹ đầy đủ, kịp thời cho ATM.

Tăng cường làm việc ATM lưu động phục vụ ở một số địa bàn xảy ra hiện tượng ATM quá tải (đối có một số tổ chức cung ứng dịch vụ chi trả thẻ đã có sở hữu ATM lưu động).

Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị một số tổ chức chủ động làm việc có một số công ty điều chỉnh thời gian trả lương bổng hợp lý để giảm tải cho một số ATM ở một số khu công nghiệp, khu chế xuất.

Xây dựng phương án dự phòng chi trả trực tiếp bằng tiền mặt để cung cấp kịp thời nhu cầu chi lương bổng, thưởng dịp Tết ở một số khu vực có ATM quá tải.

Đồng thời tuyên truyền, quảng bá, giải đáp bạn sử dụng một số dịch vụ chi trả không dùng tiền mặt nhằm giảm tải việc rút tiền mặt ở một số ATM.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/