Điều hành chính sách tiền tệ trước hết bảo đảm giá trị đồng Việt Nam

Đó là khẳng định của Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng trong phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 17/11 vừa qua. Theo Thống đốc, đây cũng là mục tiêu Thứ nhất và xuyên suốt trong việc điều hành chính sách bán hàng tiền tệ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thực hiện việc hoạch định và điều hành chính sách bán hàng tiền tệ theo quy định của Luật Ngân hàng nhà nước. Trước hết, phải tập trung vào việc ổn định giá trị đồng tiền, bảo đảm an toàn hệ thống và vận hành của các tổ chức tín dụng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đây là các mục tiêu xuyên suốt.

“Mục tiêu Thứ nhất và xuyên suốt chính là bảo đảm giá trị của đồng Việt Nam. Chính vì vậy, thời gian vừa qua theo chỉ đạo của Chính phủ cũng như trong công tác hoạch định và điều hành chính sách bán hàng tiền tệ, NHNN đã tập trung nỗ lực để kiểm soát được lạm phát, ổn định giá trị của đồng Việt Nam”, Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định.

Theo phân tích của NHNN, trong thời gian vừa qua có nhiều mục tiêu và đôi khi các mục tiêu đây cộng 1 lúc khó thực hiện. Nhưng trên thực tại, nhờ sự phối hợp, kết hợp rất nghiêm ngặt giữa các bộ, ngành, đặc trưng giữa Ngân hàng nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và 1 số Bộ, ngành trong điều hành chính sách bán hàng vĩ mô, kinh tế Việt Nam đã dần đi vào ổn định, kiểm soát được lạm phát, kinh tế vĩ mô ổn định, giá trị đồng Việt Nam cũng được giữ ổn định, vận hành của các tổ chức tín dụng đã an toàn hơn.

“Chúng tôi cho rằng công tác điều hành chính sách bán hàng tiền tệ để đạt được mục tiêu phải đặt trong tổng thể chính sách bán hàng kinh tế vĩ mô của Chính phủ có mục tiêu xuyên suốt là ổn định vĩ mô và vẫn phải hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý,” Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết. “Dựa trên các kết quả đạt được trong thời gian qua, tới đây, các bộ, ngành sẽ phải tiếp tục phối hợp nghiêm ngặt trong công tác hoạch định và thực thi các chính sách bán hàng điều hành của mình”.

Liên quan đến vấn đề điều hành tỷ giá, Thống đốc Lê Minh Hưng cho rằng việc hoạch định và điều hành chính sách bán hàng tỷ giá của ngân hàng trung ương các nước luôn là vấn đề rất khó, vì phải cân đối giữa các mục tiêu điều hành và phải phân tích được các tác động đối có nền kinh tế. Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định điều hành bất cứ chính sách bán hàng nào, trong đây có chính sách bán hàng tỷ giá, trước hết phải đặt mục tiêu kiểm soát được lạm phát.

Cũng theo Thống đốc, điều hành tỷ giá cũng cần phải tính toán đến nhân tố xuất khẩu, nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của Chính phủ; phải tính toán định lượng nhân tố tác động đối có giá hàng nhập khẩu vì nhiều công ty xuất khẩu phải nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Một vấn đề nữa rất quan trọng trong điều kiện của Việt Nam là tâm lý kỳ vọng. Thống đốc Lê Minh Hưng cho rằng trong quá trình điều hành, NHNN đã rất thành công trong việc neo giữ tâm lý kỳ vọng về lạm phát và về tỷ giá, nhưng cũng không được chủ quan trước ảnh hưởng, tác động của tâm lý đối có diễn biến của phân khúc.

“Trong quá trình hoạch định và điều hành tỷ giá, chúng tôi luôn tính đến các nhân tố đây, kể cả về mặt định tính và định lượng trong việc hoạch định chính sách bán hàng tỷ giá”, người đứng đầu ngành ngân hàng khẳng định trước Quốc hội.

Cũng có vấn đề tỷ giá, Thống đốc khẳng định thời gian qua NHNN đã tiến hành cơ chế tỷ giá rất linh hoạt. Cụ thể là cơ chế tỷ giá trọng điểm gắn có rổ các đồng tiền của các đối tác có các quan hệ thương mại và đầu tư quan trọng đối có Việt Nam. Trong tính toán cơ cấu tỷ giá đây, diễn biến tỷ giá dựa vào cung cầu của phân khúc cũng như mục tiêu điều hành vĩ mô của Chính phủ trong từng thời kỳ. Chính vì vậy, khi đưa vào tiến hành cơ chế tỷ giá trọng điểm từ tháng 1/2016, diễn biến tỷ giá và phân khúc ngoại hối là rất tích cực.

Theo Báo cáo của Thống đốc trước Quốc hội, năm 2016, mặc dù cán cân chi trả chỉ thặng dư dao động 5 tỷ USD, nhưng NHNN đã mua vào dự trữ ngoại hối hơn 9 tỷ USD. 6 tháng đầu năm 2017 mặc dù Việt Nam nhập siêu nhưng NHNN vẫn tiếp tục mua vào dự trữ ngoại hối.

“Đến hôm nay chúng ta đã mua hơn 7 tỷ USD. Tổng dự trữ ngoại hối của chúng ta đến nay đã cao hơn 46 tỷ. Thị trường ngoại hối ổn định, các nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế đều được cung cấp đầy đủ, giữ được sự ổn định tỷ giá là nhân tố then chốt trong việc củng cố lòng tin của các nhà đầu tư, đặc trưng các nhà đầu tư nước ngoài và điều hành của Chính phủ, qua đây lôi kéo được các nguồn vốn đầu tư. Cho nên, trong công tác điều hành tỷ giá nhìn chung chúng tôi đều tính toán các nhân tố, trong đây có lĩnh vực xuất khẩu. Nhờ sự ổn định của tỷ giá, trong 10 tháng đầu năm xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh, đến hôm nay chúng ta đã xuất siêu dao động 2,8 tỷ đô la. Đây là kết quả tích cực”, Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định.

Tuy nhiên, đại diện NHNN cũng khẳng định điều hành tỷ giá cũng như các chính sách bán hàng khác của chính sách bán hàng tiền tệ thì phải linh hoạt và chủ động. Chủ động ứng phó được trước các biến động bất ngờ của phân khúc quốc tế và khu vực để tác động vào nền kinh tế của nước ta, cũng như tác động vào các chính sách bán hàng vĩ mô. Với diện tích dự trữ ngoại hối, có khuôn khổ điều hành chính sách bán hàng tiền tệ, trong đây có chính sách bán hàng tỷ giá, Thống đốc khẳng định NHNN hoàn toàn có thể chủ động ứng phó được các biến động của khu vực và quốc tế.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/