Đổ xô thành lập doanh nghiệp kinh doanh, sửa chữa ô tô xe máy

ICTnews – 3 tháng đầu năm, số công ty đăng ký mới tập trung nhiều nhất ở ngành nghề bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, xe bốn bánh, xe máy có 9.218 công ty, chiếm 34,4%.

Thị trường xe bốn bánh – miếng bánh quyến rũ càng ngày càng lôi kéo nhiều công ty tham dự. Ảnh: Internet

Theo Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 3 tháng đầu năm 2018, cả nước có 26.785 công ty thành lập mới có số vốn đăng ký 278.489 tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 công ty đạt 10,4 tỷ đồng, tăng 1,5%.

Đáng chú tâm, về số công ty đăng ký, lượng công ty tập trung nhiều nhất ở ngành nghề bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, xe bốn bánh, xe máy có 9.218 công ty, chiếm 34,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo có 3.265 công ty, chiếm 12,2%…

Về số vốn đăng ký, ngành kinh doanh nhà đất tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 79.153 tỷ đồng, chiếm 28,4%, tiếp đến là thi công có 42.138 tỷ đồng, chiếm 15,1%.

Trong khi đây ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa xe bốn bánh, xe máy có số vốn đăng ký mới là 38.498 tỷ đồng, chiếm 13,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo có 28.980 tỷ đồng, chiếm 10,4%…

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/