Doanh nghiệp nhập nhèm xuất khẩu lao động có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đây, trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, dự thảo Nghị định đưa ra quy định mức xử phạt đối có một vài vi phạm điều kiện làm việc của công ty dịch vụ từ 5 triệu đến 200 triệu. Trong đây, mức phạt cao nhất từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối có công ty có 1 trong một vài hành vi: Sử dụng Giấy phép làm việc dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của công ty khác để tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng Giấy phép làm việc dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của công ty mình để đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; giao nhiệm vụ điều hành làm việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cho người đã từng quản lý 1 công ty dịch vụ khác bị thu hồi Giấy phép làm việc dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc cho người đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên do vi phạm quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Doanh nghiệp có thể bị phạt đến 200 triệu đồng nếu vi phạm pháp luật về lao động.

Doanh nghiệp vi phạm quy định về đăng ký hợp đồng, báo cáo việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài chịu mức phạt từ 5 triệu đến 180 triệu đồng; Vi phạm quy định về tuyển chọn, ký kết và thanh lý hợp đồng, mức phạt từ 20 triệu đến 80 triệu đồng.

Doanh nghiệp vi phạm quy định về bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động chịu mức phạt từ 20 triệu đến 180 triệu đồng; vi phạm quy định về thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền môi giới, tiền ký quỹ, tiền dịch vụ và một vài khoản tiền thu của người lao động; đâyng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, mức phạt từ 20 triệu đến 200 triệu; vi phạm quy định về tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và quản lý người lao động ở ngoài nước mức phạt từ 20 triệu đến 200 triệu.

Ngoài ra, công ty còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ việc thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động từ 1 tháng đến 12 tháng tùy hành vi vi phạm.

Đối có một vài vi phạm của người lao động; phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối có 1 trong một vài hành vi: Ở lại nước ngoài trái phép sau khi hết hạn Hợp đồng lao động, hết hạn cư trú; bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng mà không phải do bị cưỡng bức lao động; sau khi nhập cảnh nước tiếp nhận lao động mà không đến nơi làm việc theo hợp đồng; thu hút, dụ dỗ, ép buộc, lừa gạt người lao động Việt Nam ở lại nước ngoài trái quy định. Đồng thời, buộc về nước, cấm đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn từ 2 đến 5 năm tùy hành vi vi phạm.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hành vi trốn, chậm đâyng bảo hiểm xã hội ép buộc, bảo hiểm thất nghiệp sẽ bị phạt đến 75 triệu đồng.

Cụ thể, đối có vi phạm quy định về đâyng bảo hiểm xã hội ép buộc, bảo hiểm thất nghiệp, theo dự thảo, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối có người lao động có hành vi thỏa thuận có người sử dụng lao động không tham dự bảo hiểm xã hội ép buộc, bảo hiểm thất nghiệp hoặc tham dự không đúng mức quy định.

Phạt tiền có mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đâyng bảo hiểm xã hội ép buộc, bảo hiểm thất nghiệp ở thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối có người sử dụng lao động có 1 trong một vài hành vi: Trốn đâyng bảo hiểm xã hội ép buộc, bảo hiểm thất nghiệp; chậm đâyng tiền bảo hiểm xã hội ép buộc, bảo hiểm thất nghiệp; chiếm dụng tiền đâyng bảo hiểm xã hội ép buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Phạt tiền có mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đâyng bảo hiểm xã hội ép buộc, bảo hiểm thất nghiệp ở thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối có người sử dụng lao động trốn đâyng hoặc chiếm dụng tiền đâyng bảo hiểm xã hội ép buộc, bảo hiểm thất nghiệp của trọn vẹn người lao động thuộc diện tham dự bảo hiểm xã hội ép buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Đối có vi phạm quy định về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, theo dự thảo, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối có người lao động có hành vi kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xóa làm sai sự thật một vài nội dung có liên quan đến việc hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp…..

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/