Doanh thu bán lẻ hàng hoá 4 tháng đầu năm chạm mốc 1 triệu tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê , trong 4 tháng đầu năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1,4 triệu tỷ đồng.

Trong số đây, riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa đã chạm mốc 1 triệu tỷ đồng, chiếm 75,8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ.

Từng mặt hàng cụ thể, lương thực, thực phẩm tăng 11,9%; may mặc tăng 12,8%; đồ dùng, công cụ, trang thiết bị gia đình tăng 10,8%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 9,0%; phương tiện di chuyển tăng 8,2%.

Một số địa phương có mức tăng khá là Tp.HCM tăng 12,8%; Hải Phòng tăng 12,6%; Đà Nẵng tăng 12%; Bình Định tăng 11%; Nam Định tăng 10,9%; Hà Nội tăng 10,4%.

Những số liệu này cho thấy cầu tiêu dùng trong nước vẫn đang trong xu hướng tăng trưởng tốt, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong quý 1 vừa qua.

Trước đây, Tổng Cục Thống kê ra mắt lạm phát bình quân quý 1/2018 tăng 2,82%. Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), giá nhóm hàng thực phẩm có thể sẽ tăng nhanh trong quý II năm nay, đặc trưng là vào thời điểm tháng 5 khi so sánh có mặt bằng giá thấp của cộng kỳ năm ngoái (giá mặt hàng thịt lợn giảm mạnh trong tháng 05/2017).

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/