Doanh thu của Trần Anh sụt giảm sau tin sáp nhập với Thế Giới Di Động

Theo văn bản gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, phía Trần Anh cho biết tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng sáp nhập giữa doanh nghiệp này có Thế Giới Di Động đã ảnh hưởng đến tâm lý mua hàng của người tiêu dùng, dẫn tới doanh thu sụt giảm.

Thông tin Trần Anh về 1 nhà có Thế Giới Di Động khiến sức mua giảm

Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã chứng khoán TAG) mới đây vừa ra mắt kết quả kinh doanh của nửa năm tài chính 2017 (niên độ tài chính của Trần Anh được tính từ ngày 1/4 năm trước đến 31/3 năm sau – PV).

Theo đây, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần về phân phối hàng 1.825 tỷ đồng (giảm 7,2% so có cộng kỳ), lợi nhuận gộp đạt 254 tỷ đồng, giảm 2,7% so có báo cáo tự lập.

Do giá thành phân phối hàng, giá thành tài chính và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh khiến Trần Anh lỗ 11,74 tỷ đồng. Tính chung, nợ phải trả của Trần Anh lên tới 555 tỷ đồng.

Theo văn bản giải trình được Trần Anh gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hôm 14/11, lý do là do tài liệu phân khúc liên quan đến việc chuyển nhượng sáp nhập Trần Anh có Thế Giới Di Động đã ảnh hưởng đến tâm lý mua hàng của bạn dẫn tới doanh thu sụt giảm.

Ảnh hưởng của việc sụt giảm doanh thu đã dẫn tới lợi nhuận cũng bị sụt giảm.

Trước đây, giữa tháng 8/2017, Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động đã thông qua việc nâng ngân sách chuyển nhượng sáp nhập lên 2.500 tỷ đồng để mua lại chuỗi trung tâm thương mại điện máy Trần Anh và chuỗi dược phẩm.

Đến ngày 28/9, Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh đã ra mắt bổ nhiệm hai nhân sự của Công ty Cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động sang “tiếp quản” hai địa điểm chủ chốt ở Trần Anh là Giám đốc Tài chính và Phó Tổng giám đốc.

Mặc dù chuẩn bị sẽ ra mắt rộng rãi tài liệu về thương vụ trong tháng 10/2017 tuy nhiên đến nay, tài liệu chi tiết về thương vụ này vẫn chưa được Trần Anh và Thế Giới Di Động tiết lộ.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/