Home Blog Đổi tên thành “Chó Ship Nhanh”, công ty logistics Trung Quốc khiến Internet và chính các shipper phẫn nộ