Home Blog Đối thoại với tiểu thương về chợ 160 tỷ vắng teo: Không “mọc” thêm chợ mới