Động lực tăng trưởng của VIB chủ yếu đến từ khách hàng cá nhân

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2018 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), doanh thu quý 2 đạt 2.451 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 4.730 tỷ đồng, tăng 44% so có cộng kỳ năm ngoái.

Trong đây, thu nhập lãi thuần quý 2 đạt 1.203 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 2.256 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế quý 2/2018 là 633 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 1.151 tỷ đồng, tăng 200% so có cộng kỳ năm ngoái.

Tổng lợi nhuận sau thuế quý 2/2018 của VIB là 506 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng là 921 tỷ đồng.

Cho vay bạn 6 tháng đầu năm đạt 87.282 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so có cuối năm 2017. Nợ có khả năng mất vốn là 1.823 tỷ đồng.

Theo thời hạn cho vay, kỳ hạn một vài khoản vay ở VIB chủ yếu tập trung vào nợ dài hạn (48.350 tỷ đồng). Dư nợ nợ trung hạn là 23.506 tỷ đồng, và nợ ngắn hạn là 15.425 tỷ đồng.

So có một vài ngân hàng khác, VIB đã có bản thuyết minh tài chính khá chi tiết khi đánh giá dư nợ cho vay theo đối tượng bạn, loại hình công ty, và theo ngành.

Theo đối tượng bạn, dư nợ cho vay đối có một vài tổ chức kinh tế là 24.222 tỷ đồng, tương đương 28% tổng dư nợ (DNNN 3.486 tỷ đồng, Công ty TNHH và CTCP 17.135 tỷ đồng, công ty FDI 2.965 tỷ đồng, công ty tư nhân 634 tỷ đồng). 72% dư nợ cho vay còn lại dành cho một vài đối tượng bạn cá nhân và cho vay khác.

Tỷ trọng cho vay trên cho thấy VIB vẫn đang tiếp tục định hướng vận hành của mình theo mô hình ngân hàng bán lẻ, tập trung chủ yếu vào một vài bạn cá nhân.

Ngân hàng thực hiện việc phân loại nợ theo Thông tư 02 năm 2013 và Thông tư 09 năm 2014 của NHNN về dự phòng rủi ro tín dụng cho vay bạn, có tổng dự phòng chung và dự phòng cụ thể tính đến cuối quý 2 là 1.034 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, số dư tiền gửi của bạn tính đến 30/6 ở VIB là 75.346 tỷ đồng, tăng 9% so có đầu năm. Trong đây, tiền gửi có kỳ hạn chiếm mật độ 85% tổng lượng tiền gửi của bạn.

Như vậy, lượng tiền cho vay của VIB vượt 12.000 tỷ đồng so có lượng tiền huy động được từ bạn.

Trong đây, bạn cá nhân đâyng góp mật độ lớn vào lượng tiền do VIB huy động, chiếm mật độ 66%.

Tổng số cán bộ, nhân viên bình quân của VIB trong 6 tháng đầu năm là 5.040 người. Với tổng quỹ thu nhập và thu nhập khác là 686 tỷ đồng, tiền thu nhập bình quân mỗi tháng của cán bộ, nhân viên VIB là 17,19 triệu đồng/người. Nếu tính cả thu nhập khác, mức thu nhập bình quân mỗi tháng là 22,69 triệu đồng/người, tăng xấp xỉ 2 triệu đồng so có năm 2017.

VIB có vốn điều lệ 5.644 tỷ đồng, ngoài ra ngân hàng đang có khoản thặng dư vốn cổ phần 1.158 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu VIB đang phát hành là 564.442.500 cổ phiếu.

Với việc nắm giữ hơn 28 triệu cổ phiếu VIB (4,99%), trị giá gần 800 tỷ đồng, ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT của VIB đang nằm trong top 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, vợ và con trai ông Vỹ cũng lần lượt có 4,95% và 4,90% cổ phần ở VIB.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/