Home Blog Dự án Trung tâm TDTT đội vốn gấp đôi, Địa ốc Phát Đạt được thêm 3ha đất?