Dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu tại PV Power xuống 51%

Theo kế hoạch, nhà nước sẽ giảm mật độ có ở Tổng CTCP Điện lực Dầu khí (PV Power) xuống 51% trong GĐ 2019-2020.

Kế hoạch cổ phần hóa ban đầu của PV Power (mã chứng khoán POW), công ty chuẩn bị sẽ phân phối 28,882% cổ phần, tương đương 676,38 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.

Tuy nhiên, thời hạn đã đi vào hoạt động thoái vốn đã qua (ngày 8/3/2018) và PV Power vẫn chưa đã đi vào hoạt động thương vụ này. Do thời hạn không được kéo dài nên kế hoạch này hiện đã được hủy bỏ.

Thay vào đây, PV Power sẽ đề xuất phương án thoái vốn mới. Theo đây, công ty đề xuất nhà nước sẽ giảm mật độ có về 51% trong GĐ 2019-2020.

PV Power hiện đang niêm yết cổ phiếu trên sàn UPCoM có mã chứng khoán POW. Mức giá chuyển nhượng trong ngày 27/6 là 13.400 đồng/cổ phần.

Đại hội cổ đông của công ty diễn ra ngày 26/6 vừa phê duyệt kế hoạch chuyển niêm yết từ sàn UPCoM sang trong 3 tháng tới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội cổ đông thường niên của PV Power.

Tại Đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt có mật độ 3% mệnh giá (300 đồng/cổ phần) cho năm 2018. Công ty cũng đề xuất trả cổ tức thường niên có mật độ 6% mệnh giá cho năm 2019 và 2020, trong khi đây trả cổ tức 5% mệnh giá cho năm 2021 và 2022.

PV Power là công ty phát điện độc lập lớn nhất ở Việt Nam có thị phần phát điện là 12%. Trong 6 tháng đầu năm, PV Power ước doanh thu thuần đạt 17.379 tỷ đồng (tăng 12% so có cộng kỳ) và LNST đạt 1.256 tỷ đồng (tăng 19% so có cộng kỳ).

Đại hội cổ đông PV Power đã bầu 5 thành viên Hội đồng Quản trị PV Power nhiệm kỳ I (2018-2023), bao gồm: ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐTV PV Power; ông Nguyễn Xuân Hòa, Tổng giám đốc PV Power; ông Nguyễn Huy Quý, Thành viên HĐTV PV Power; ông Vũ Huy An, Thành viên HĐTV PV Power và ông Phạm Xuân Trường, Phó Tổng giám đốc PV Power. Đồng thời bầu 3 thành viên Ban Kiểm soát PV Power gồm: ông Vũ Quốc Hải, bà Vũ Thị Ngọc Dung và bà Lý Thị Thu Hương.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát PV Power nhiệm kỳ I (2018-2023) đã họp phiên thứ nhất và thống nhất bầu ông Hồ Công Kỳ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Xuân Hòa giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PV Power và ông Vũ Ngọc Hải giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát PV Power.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/