Dự phòng rủi ro chứng khoán kéo lợi nhuận LienVietPostBank giảm mạnh

Tổng lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 129 tỷ đồng, giảm 176% so có cộng kỳ. LienVietPostBank lỗ 58 tỷ đồng từ làm việc chuyển nhượng chứng khoán đầu tư trong 6 tháng đầu năm và phải trích lập dự phòng rủi ro cho hoạt động này

Theo báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ của LienVietPostBank, quý 2/2018 ngân hàng đạt 3.432 tỷ đồng từ lương lãi và những khoản lương tương tự, tăng 17% so có quý 2/2017.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, LienVietPostBank đạt 6.624 tỷ đồng từ lương lãi và những khoản lương tương tự, tăng 16% so có cộng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên, tổng lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 129 tỷ đồng, giảm 176% so có cộng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng đạt mức lợi nhuận sau thuế là 546,344 tỷ đồng, giảm 29% so có 6 tháng đầu năm 2017.

Giải trình về sự biến động lợi nhuận sau thuế so có cộng kỳ, LienVietPostBank cho hay lý do đến từ làm việc chuyển nhượng chứng khoán đầu tư phải trích lập dự phòng do bị ảnh hưởng bởi biến động chung của phân khúc chứng khoán.

6 tháng đầu năm, ngân hàng lỗ 58 tỷ đồng từ làm việc chuyển nhượng chứng khoán đầu tư, trong khi cộng kỳ năm ngoái lãi 303 tỷ đồng.

Ngoài ra, kinh phí làm việc tăng cao so có cộng kỳ do ngân hàng phát triển mạng lưới trên cơ sở hệ thống những phòng chuyển nhượng Bưu điện ở những huyện, thị trấn, thị xã.

Tăng trưởng tín dụng ở LienVietPostBank đạt 12% so có cuối năm 2017 có tổng mức cho vay bạn tính đến 30/6 là 114.525 tỷ đồng. Trong đây, cho vay đối có những tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước là 114.370 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn là 661,723 tỷ đồng.

Phân loại nợ theo thời gian, nợ ngắn hạn là 35.206 tỷ đồng; nợ trung hạn 54.470 tỷ đồng; và nợ dài hạn là 24.848 tỷ đồng. Ngân hàng đã trích lập dự phòng nội bảng là 1.270 tỷ đồng.

Đối có tiền gửi của bạn, ở thời điểm 30/6 đạt 146.316 tỷ đồng, tăng 12% kể từ đầu năm. Trong đây, tiền gửi của những tổ chức kinh tế là 62.524 tỷ đồng; tiền gửi cá nhân là 83.791 tỷ đồng.

Tổng kinh phí làm việc 6 tháng đầu năm 2018 của ngân hàng tăng 10% so có cộng kỳ, đạt 1.344 tỷ đồng. Trong đây, kinh phí cho nhân viên là 681 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, LienVietPostBank đang có khoản tiền gửi của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam lên đến 3.674 tỷ đồng (có kỳ hạn và không kỳ hạn), có mức chi lãi cho khoản tiền gửi này là 49 tỷ đồng. Lượng tiền gửi này đã giảm đáng kể so có con số 4.241 tỷ đồng ở thời điểm cuối năm 2017.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/