EC kéo dài thời gian phạt “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam

Bộ NN&PTNT cho biết, Ủy ban châu Âu (EC) vừa mới gửi kết quả của đợt kiểm tra việc khắc phục “thẻ vàng” từ ngày 15 đến 24/5/2018 ở Việt Nam.

Theo kết quả ban đầu, chuẩn bị tháng 1/2019 tới, EC sẽ quay lại Việt Nam để tham khảo lại việc khắc phục “thẻ vàng” đối có làm việc khai thác thủy sản.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, trong 6 tháng triển khai 1 vài giải pháp khắc phục “thẻ vàng” của EC đối có thuỷ sản của Việt Nam, chúng ta đã tập trung triển khai nhiều giải pháp như đã đi vào hoạt động văn bản pháp luật, 9 khuyến nghị của EC đã được đưa vào Luật Thuỷ sản.

Bên cạnh đấy, Chính phủ đã đưa ra nhiều chọn lọc tập trung chỉ đạo đồng bộ, 28 địa phương ven biển, ngư dân… cũng đã vào cuộc quyết liệt.

Tuy nhiên, 6 tháng không phải là dao động thời gian đủ nhiều để chúng ta xoay chuyển tình thế từ 1 nghề cá nhân dân sang 1 nghề cá khai thác có trách nhiệm và phát triển bền vững. Thực tế, cũng không có nước nào gỡ được thẻ vàng sau 1-2 năm sau đấy, nhưng không bởi thế mà ỷ lại, chúng ta cần phải gắng sức hơn.

Bộ trưởng cho biết, sau đợt kiểm tra của phái đoàn EC vừa qua, EC đã ghi nhận các tiến bộ của Việt Nam.

Tuy nhiên, EC đã chỉ ra 1 số vấn đề cần khắc phục như trang thiết bị trên tàu cá, không vi phạm hải phận nước ngoài. Tiếp đến là 1 vàih tân tập quán đánh bắt khai thác môi trường xung quanh sang khai thác có trách nhiệm từ khai báo, sổ sách, ngư trường, bất cập về cơ sở hạ tầng từ bến cảng, khu neo đậu… cần phải quyết liệt Bên cạnh đấy. Với số lượng 133.000 tàu cá hiện có đấy không phải là việc dễ làm.

Bộ NN&PTNT đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, tới đấy sẽ tiếp tục ra các văn bản, nhất là 1 vài chương trình hành động để 1 vài địa phương vào cuộc quyết liệt hơn, trách nhiệm của ngư dân, công ty, cơ quan quản lý phải rõ hơn thì mới sớm mong muốn EC gỡ thẻ vàng.

Cũng theo Bộ trưởng, việc EC tiếp tục tham khảo thẻ vàng có Việt Nam trước mắt sẽ không lo ngại đến thị phần xuất khẩu thuỷ sản, bởi chúng ta đang có rất nhiều phân khúc, nhưng chúng ta là phải phấn đấu để có 1 nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

“Đây là mục tiêu cao cả, xa hơn của Việt Nam, chúng ta phải tự phấn đấu để đạt mục tiêu đấy, chứ không phải từ việc EC rút thẻ vàng. Chúng ta chẳng thể để ngư dân khai thác 1 1 vàih không bền vững, 1 nghề mà hiệu quả không cao, đầy rẫy rủi ro”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Về giải pháp, Bộ trưởng cho rằng cần phải tái cơ cấu lại ngành thuỷ sản, 1 mặt phải tổ chức lại sản xuất, quan trọng hơn là đi sâu vào chế biến để chuỗi giá trị có lại nhiều hơn. Cùng có đấy, sẽ tập trung tổ chức nuôi xa, đấy mới là giải pháp bền vững, tập trung tái cơ cấu lại việc làm trên bờ, chứ không phải cứ nhăm nhăm chỉ ra khơi khai thác tài nguyên. Xây dựng 1 nghề khai thác biển, rộng hơn là kinh tế biển 1 1 vàih bền vững, đúng tiềm năng lợi thế của Việt Nam.

Trước đấy, vào ngày 23/10/2017 EC đã rút “thẻ vàng” đối có thuỷ sản khai thác của Việt Nam và đưa ra 9 khuyến nghị mà Việt Nam cần khắc phục trong thời gian 6 tháng (đến ngày 23/4/2018). Sau thời hạn đấy, EC sẽ tiến hành kiểm tra, phân tách việc khắc phục 9 khuyến nghị và tham khảo gỡ “thẻ vàng” cho thuỷ sản Việt Nam.

Nếu Việt Nam triển khai đầy đủ, trọn vẹn 1 vài quy định của EC có 1 vài minh chứng cụ thể thì hiện trạng cảnh báo thẻ vàng sẽ được dỡ bỏ.

Nếu việc triển khai 1 vài quy định của EU về IUU có tiến bộ EC có thể gia hạn để đã đi vào hoạt động 1 vài nội dung còn thiếu.

Trong trường hợp cảnh báo của EC không được thực hiện hoặc triển khai không hiệu quả, EC sẽ ban hành giải pháp thẻ đỏ, khi đấy lệnh cấm xuất khẩu hải sản khai thác từ Việt Nam vào phân khúc EU sẽ được tiến hành.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/