EVN tăng giá bán buôn điện

Bộ Công Thương vừa ký Quyết định 2265 quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho một vài Tổng doanh nghiệp điện lực năm 2018.

Cụ thể, Tổng doanh nghiệp Điện lực miền Bắc có mức giá tối đa là 1.255 đồng/kWh và mức tối thiểu là 1.185 đồng/kWh. Năm 2017, một vài khung ứng dụng cho tổng doanh nghiệp này lần lượt là 1.173 đồng/kWh và 1.117 đồng/kW.

Tổng doanh nghiệp điện lực miền Nam có mức giá tối đa là 1.433 đồng/kWh, giá tối thiểu là 1.389 đồng/kWh. Năm 2017, một vài mức ứng dụng cho tổng doanh nghiệp này lần lượt là 1.348 đồng/kWh và 1.316 đồng/kWh.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung có mức giá tối đa là 1.282 đồng/kWh, tối thiểu là 1.183 đồng/kWh. Mức ứng dụng của năm 2017 lần lượt là 1.209 đồng/kWh và 1.139 đồng/kWh.

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội ứng dụng giá tối đa là 1.516 đồng/kWh, mức tối thiểu là 1.437 đồng/kWh. Năm 2017, khung giá ứng dụng cho tổng doanh nghiệp này lần lượt là 1.414 đồng/kWh và 1.358 đồng/kWh.

Tổng doanh nghiệp Điện lực TP Hồ Chí Minh ứng dụng giá tối đa là 1.658 đồng/kWh và tối thiểu là 1.593 đồng/kWh. Năm 2017, một vài mức lần lượt ứng dụng là 1.551 đồng/kWh và 1.506 đồng/kWh.

Căn cứ vào khung giá bán buôn điện bình quân này, Bộ Công thương đề nghị giá bán buôn điện bình quân của EVN cho một vài tổng doanh nghiệp điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá. EVN có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho từng tổng doanh nghiệp điện lực theo quy định hiện hành.

Nếu một vài tổng doanh nghiệp điện lực, EVN điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân để thích hợp có biến động kinh phí sản xuất kinh doanh điện, doanh thu và lợi nhuận định mức thì một vài tổng doanh nghiệp này phải có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công thương tham khảo, chọn lọc.

Thời gian ứng dụng khung giá bán buôn điện bình quân của EVN cho một vài Tổng doanh nghiệp điện lực từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/