FLC thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

CTCP Tập đoàn FLC (FLC) vừa có ra mắt tài liệu về việc 1 sốh tân số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Theo đấy, số lượng cổ phiếu FLC đã tăng thêm 27.300.446 cổ phiếu, từ mức 682.697.361 cổ phiếu lên mức 709.997.807 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát sinh thêm là do FLC phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho 1 số cổ đông.

Như vậy, vốn điều lệ của FLC đã tăng từ mức 6.826.973.610.000 đồng lên 7.099.978.070.000 đồng.

Sau khi phát hành thêm, số lượng cố phiếu có quyền biểu quyết của FLC là 709.997.807 cổ phiếu.

Gần đấy, FLC không ngừng nghỉ thay 1 số địa điểm lãnh đạo. Ngày 20/08, HĐQT FLC đã nhận được đơn yêu cầu thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT của ông Trần Quang Huy vì nguyên nhân cá nhân.

Trước đấy, HĐQT FLC cũng đã chấp thuận cho ông Nguyễn Thanh Bình thôi làm Phó TGĐ kể từ ngày 13/08/2018 sau khi tập đoàn bổ nhiệm ông Đào Nam Phong làm Phó TGĐ kể từ ngày 01/08/2018.

Tại phiên chuyển nhượng ngày 24/08, cổ phiếu FLC đấyng cửa tuần ở mức giá 6.560 đồng/cổ phiếu.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/