FPT: Doanh thu quý 1 giảm mạnh vì lý do gì?

Tập đoàn FPT đã kết quả kinh doanh quý 1/2018 có doanh thu đạt 4.751 tỷ đồng, giảm 51% so có cộng kỳ, và lợi nhuận trước thuế đạt 781 tỷ đồng, tăng 21% so có cộng kỳ.

Nguyên nhân khiến doanh thu quý 1 sụt giảm là do không còn đâyng góp từ FPT Trading và FPT Retail. Trong khi đây, lợi nhuận toàn bộ 1 số mảng chủ chốt, trừ mảng quảng cáo trực tuyến, đều tăng trưởng tốt.

Cụ thể, doanh thu mảng gia công phần mềm đạt 1.675 tỷ đồng, tăng 28% so có cộng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 235 tỷ đồng, tăng 24% so có cộng kỳ. Trong quý 1/2018, FPT đã ký 1 hợp đồng phần mềm trị giá 100 triệu USD có Innogy SE (thuộc RWE Group) cho GĐ 2018-2024, là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử FPT. Theo đây, FPT sẽ cung cấp biện pháp công nghệ dựa trên nền móng SAP, IoT và chuyển đổi kỹ thuật số cho Innogy SE.

Doanh thu mảng dịch vụ dựa trên dự án đạt 778 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 14 tỷ đồng (cộng kỳ lỗ 7 tỷ đồng. Tổng giá trị hợp đồng đã ký trong quý 1/2018 là 593 tỷ đồng, giảm 52% so có cộng kỳ. FPT đã giành được hợp đồng phần mềm và dịch vụ bảo trì ATM từ 1 số ngân hàng lớn trong quý 1/2017 cho GĐ 2017-2019 nhưng không có hợp đồng tương tự trong quý 1/2018. Giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện của mảng này tính đến thời điểm cuối tháng 3 là 2.833 tỷ đồng , giảm 7,1% so có cộng kỳ.

Trong khi đây, doanh thu mảng dịch vụ viễn thông đạt 1.902 tỷ đồng, tăng 16% so có cộng kỳ, và lợi nhuận trước thuế đạt 288 tỷ đồng, tăng 19% so có cộng kỳ. Trong đây, doanh thu từ dịch vụ kết nối băng thông rộng đối có cá nhân và hộ gia đình tăng 11% và đạt 1.247 tỷ đồng; 1 số dịch vụ viễn thông không băng thông khác, bao gồm các con phố truyền riêng, voice, trọng điểm dữ liệu và dịch vụ IPTV đạt doanh thu 655 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu mảng quảng cáo trực tuyến chỉ đạt 108 tỷ đồng, tăng 1% so có cộng kỳ, lợi nhuận trước thuế từ mảng này đạt 52 tỷ đồng, giảm 2% so có cộng kỳ.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/