FPT giảm tỷ lệ sở hữu tại FPT Retail và FPT Trading

Với việc giảm mật độ có xuống dưới 50%, hai doanh nghiệp là FPT Retail và FPT Trading đã không còn là doanh nghiệp con của Công ty cổ phần FPT.

Ngày 20/12, Công ty cổ phần FPT (HOSE: FPT) cho biết, đơn vị này vừa đã đi vào hoạt động việc giảm mật độ có Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số (FPT Retail) và Công ty TNHH Thương mại FPT (FPT Trading) xuống dưới 50%. Trong đây, FPT Retail là doanh nghiệp đang quản lý một số cửa hàng bán lẻ của một số hệ thống FPT Shop.

Cụ thể, kể từ ngày 18/12/2017, mật độ có của FPT ở FPT Retail và FPT Trading lần lượt là 47% và 48%. Điều này đồng nghĩa hai doanh nghiệp này không còn là doanh nghiệp con mà trở thành doanh nghiệp liên kết của FPT.

FPT vừa đã đi vào hoạt động giảm mật độ có ở doanh nghiệp đang quản lý chuỗi cửa hàng FPT Shop.

Kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2017 của FPT cho thấy chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều ghi nhận tăng trưởng 2 con số. Doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp đạt 34.966 tỷ đồng, tăng 10% so có cộng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế 2.645 tỷ đồng, tăng 14% so có cộng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.226 tỷ đồng, tăng 11% so có cộng kỳ năm 2016.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông doanh nghiệp mẹ của FPT ghi nhận 1.725 tỷ đồng, tăng 13% so có cộng kỳ. Lãi căn bản trên cổ phiếu (EPS) sau 10 tháng tăng 12% so có cộng kỳ năm trước, đạt 3.225 đồng.

Hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là Công nghệ và Viễn thông tiếp tục đâyng góp đáng kể vào mức tăng trưởng lợi nhuận của FPT trong 10 tháng qua. Lợi nhuận từ hai mảng này chiếm đến 72% tổng lợi nhuận của cả tập đoàn. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của khối Công nghệ và Viễn thông lần lượt tăng 12% và 8% so có cộng kỳ năm trước.

Trong khi đây, ở phân khúc nước ngoài, FPT cũng cho thấy sự phát triển vững chắc. Theo đây, 10 tháng năm nay, FPT ghi nhận doanh thu 5.473 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 19% so có cộng kỳ, chiếm 1/3 lợi nhuận toàn tập đoàn.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/