Gần 34.000 tỷ đồng nợ thuế không còn khả năng thu hồi

Trong tổng số nợ thuế của toàn ngành ước tính đến thời điểm 30/6/2018 là trên 80 tỷ đồng thì số tiền nợ thuế không có khả năng thu hồi đã lên tới 33.992 tỷ đồng, tăng 8% so có cuối năm 2017….

Báo cáo ở Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2018 sáng 20/7, ông Đặng Ngọc Minh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, tổng số nợ thuế của toàn ngành ước tính đến thời điểm 30/6/2018 là 80.134 tỷ đồng, tăng 6.990 tỷ đồng so có thời điểm 31/12/2017.

Tổng số nợ thuế của toàn ngành ước tính đến thời điểm 30/6/2018 là 80.134 tỷ đồng….

Trong đấy, tiền thuế nợ (có khả năng thu) đến 90 ngày và trên 90 ngày là 46.143 tỷ đồng, tăng 10,7% so có cuối năm 2017; tiền thuế nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh (không có khả năng thu hồi) là 33.992 tỷ đồng, tăng 8% so có cuối năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế 1 vài cấp đã thanh tra kiểm tra 30.189 công ty, đạt 33,84% kế hoạch năm có tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 5.764,8 tỷ đồng, giảm khấu trừ 508 tỷ đồng, giảm lỗ gần 9.026 tỷ đồng (số tiền thuế nộp vào ngân sách trên 2.615 tỷ đồng).

Tính đến 30/6/2018, 1 vài Cục Thuế cũng đã đôn đốc, thu hồi được 17.944 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 43,1% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày ở thời điểm 31/12/2017, trong đấy: thu bằng giải pháp quản lý nợ là 12.633 tỷ đồng, bằng giải pháp cưỡng chế nợ thuế là 5.311 tỷ đồng

Về thu ngân sách nhà nước, 6 tháng đầu năm, Tổng cục thuế ước thu được 531.520 tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán, tăng 13,9% so có cộng kỳ năm 2017. Trong đấy, thu từ dầu thô đã đạt 82,4% dự toán, tăng 25,3% so có cộng kỳ năm ngoái. Thu nội địa ước đạt 496.782 tỷ đồng, đạt 48% so có dự toán.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho rằng, kết quả thu ngân sách nhà nước đạt khá so có nhiều năm gần đấy cả về công đoạn và tốc độ tăng thu do thu từ dầu thô và đất đai tăng cao.

“Thị trường BDS sôi động, 1 vài địa phương đã tích cực đẩy mạnh 1 vài vận hành giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất từ 1 vài dự án triển khai 1 vài năm trước đấy nên thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ở đa số 1 vài địa phương đạt khá. Tổng thu tiền sử dụng đất ước đạt 74,2% dự toán, tăng 19% cộng kỳ, tiền thuê đất ước đạt 70,9% dự toán, tăng 2,6% so có cộng kỳ”, ông Đặng Ngọc Minh cho hay.

Tổng cục Thuế cho biết, 6 tháng cuối năm sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý nghiêm ngặt giá tính thuế, chống chuyển giá, phấn đấu tăng thu ngân sách 5% so có dự toán Quốc hội giao.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phân tích, mặc dù mật độ nộp thuế 6 tháng đầu năm khá cao nhưng xét về mặt cơ cấu vẫn còn 1 số khoản thu mật độ đạt thấp, chưa đạt mức 50% dự toán như khoản thu từ khu vực công ty nhà nước, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực công ty ngoài quốc doanh…. Đặc biệt, còn có 12 địa phương còn có mức thu đạt 48% dự toán. Do đấy cần nỗ lực Bên cạnh đấy trong việc tập trung nguồn thu trong công tác quản lý để đã đi vào hoạt động tốt nhiệm vụ được giao.

Mặt khác, Thứ trưởng Hà cũng phân tích, công tác quản lý thuế vẫn còn hạn chế, tồn ở như mặc dù công tác thanh tra, kiểm tra đã triển khai nhưng công đoạn theo kết quả còn chậm.

“Theo báo cáo, tổng số thuế nợ đọng đến 30/6/2018 tăng hơn 6,9% so có 31/12/2017; có tới 56/63 địa phương có mật độ nợ đọng cao hơn so có đầu năm và có 20 địa phương mật độ nợ đọng tới 20%…. cho thấy công tác quản lý thuế tập trung nguồn thu còn gặp khó, đấy là vấn đề cần tiếp tục quan tâm giải quyết”, ông Hà nhấn mạnh.

Tổng cục Thuế cho biết, sẽ theo dõi nghiêm ngặt công đoạn thu ngân sách, phân tích, xác định 1 vài nguồn thu còn tiềm năng, 1 vài lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất xử lý.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/