Home Blog GĐ Quỹ Tín dụng “biến mất” cùng 50 tỷ: Đảm bảo quyền lợi người gửi tiền ra sao?