Giá chào bán dự kiến cổ phần nhà nước tại Sabeco là 320.000 đồng/cp

Theo thông báo của Bộ Công Thương, mức giá chào phân phối cổ phần nhà nước ở Sabeco chuẩn bị là 320.000 đồng/cổ phần. Đây cũng là mức giá đặt mua hợp lệ thấp nhất ở cuộc chào phân phối.

Bộ Công Thương cho hay, giá đặt mua hợp lệ thấp nhất được căn cứ trên cơ sở thông báo giá đâyng cửa cổ phiếu của Sabeco (mã SAV) ở công văn số 1767/SGDHCM-NY ngày 15/12/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đây, Bộ Công Thương cho biết, số lượng cổ phần chào phân phối 343.662.587 cổ phần của Nhà nước ở Sabeco (tương ứng 53,59% vốn điều lệ của Sabeco). Với mức giá khởi điểm chào phân phối là 320.000 VNĐ, chuẩn bị Bộ Công Thương sẽ thu về dao động 110.000 tỷ đồng, tương ứng gần 4,9 tỷ USD.

Số lượng cổ phần mua tối thiểu của nhà đầu tư là 20.000 cổ phiếu và chỉ có nhà đầu tư trong nước được mua tối đa 53,59% cổ phần của Sabeco. Các nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa 49% cổ phần Sabeco. Số lượng cổ phần Nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký mua tối đa trong đợt chào phân phối này là: 247.470.409 cổ phần, tương ứng có 38,59% vốn điều lệ SABECO.

Những tổ chức, nhà đầu tư muốn chào mua vượt 1 số mật độ có theo Luật Chứng khoán có số lượng mua trên 25% vốn cổ phần của Sabeco sẽ phải báo cáo ban tổ chức và mở phân phối tài liệu trước ngày tổ chức chào phân phối 07 ngày về số lượng cổ phần chuẩn bị mua.

Tính đến 18h ngày 11/12/2017, đã có 01 Nhà đầu tư đăng ký mua khối lượng lớn dẫn đến việc có từ 25% trở lên cổ phiếu đang lưu hành của Sabeco đã thực hiện mở phân phối tài liệu. Đó là Công ty TNHH Vietnam Beverage.

Vietnam Beverage thành lập tháng 10/2017, có vốn điều lệ 681.663.260.000 đồng; Hoạt động trong lĩnh vực giải đáp quản lý, (không bao gồm giải đáp pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán), lập trình máy tính, giải đáp máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính. Vietnam Beverage là 1 doanh nghiệp mới thành lập ở Việt Nam và được nắm giữ gián tiếp 49% bởi BeerCo Ltd, doanh nghiệp bia do ThaiBev có 100% có trụ sở ở HongKong.

Công ty này muốn mua 327.053.405 cổ phần của Sabeco, tương đương xấp xỉ 51% tất cả vốn cổ phần của Sabeco có 1 số điều kiện. Nguồn vốn sử dụng mua cổ phần: vốn chủ có và vốn huy động từ 1 số nguồn hợp pháp khác.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/