Home Blog Gia Lai: Người xe rầm rập “xẻ thịt” khu đồi trái phép