Giá lợn tăng vọt cứu đại gia chăn nuôi Dabaco thoát lỗ khủng

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội giải trình về lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2/2018 tăng 115,770 tỷ đồng so có cộng kỳ năm trước.

Theo nội dung công văn, quý 2/2018, giá một số sản phẩm chăn nuôi, đặc thù là giá lợn thịt và lợn giống có sự bình phục tích cực và tăng trưởng ổn định. Bên cạnh đây, đa số một số đơn vị trong tập đoàn đều đạt lợi nhuận tốt.

Kết quả quý 2/2018, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của Dabaco đạt 82,617 tỷ đồng, trong khi cộng kỳ năm ngoái doanh nghiệp lỗ 33,153 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2018, Dabaco đạt 1.700 tỷ đồng doanh thu. Doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 3.139 tỷ đồng, tăng 16% so có cộng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 82,617 tỷ đồng, tăng 350% so có qusy 2/2017. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Dabaco đạt 92,816 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 572% so có mức lỗ 19,658 tỷ đồng của cộng kỳ năm ngoái.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính của Dabaco, trong số 3.139 tỷ đồng doanh thu 6 tháng đầu năm: Doanh thu từ thức ăn gia súc đạt 1.379 tỷ đồng; Doanh thu phân phối xăng dầu đạt 9,48 tỷ đồng; Doanh thu con giống 339 tỷ đồng; Doanh thu nuôi gia công và chế biến thực phẩm 790 tỷ đồng; Doanh thu từ thương mại, dịch vụ, trung tâm mua sắm, khách sạn đạt 393 tỷ đồng; Doanh thu từ sản xuất bao bì 175 tỷ đồng. Trong khi đây, doanh thu từ bất động sản chỉ đạt hơn 51 tỷ đồng.

Công ty cũng đang có khoản vay nợ ngân hàng (ngắn hạn và dài hạn) là 3.544 tỷ đồng.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/