Home Blog Giám đốc Grab Việt Nam: Thật vô lý khi một công ty công nghệ như Grab bị trừng phạt