Giảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng 2018 về 17%

Năm 2017, tăng trưởng tín dụng đạt 18,17%, nhưng năm 2018, ngành Ngân hàng chỉ đặt mục tiêu 17%.

Ngày 8/1, ở cuộc họp Triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2018, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, thực hiện Nghị quyết 01 năm 2018 của Chính phủ có nhiệm vụ quan trọng là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, ngành ngân hàng đã đề ra mục tiêu tiếp tục kiên định kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ gặp khó cho ngành sản xuất, đồng thời chắc chắn an toàn cho làm việc hệ thống 1 số tổ chức tín dụng.

Đến ngày 31/12/2017, tín dụng tăng 18,17%

Theo đây, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 2018 là 17% (trong khi năm 2017 đạt 18,17%).

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, NHNN sẽ tham khảo bối cảnh, tình hình tỷ giá, tài chính của 1 số tổ chức tín dụng, để đưa ra 1 số biện pháp điều hành thích hợp nhằm phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

Năm 2018, NHNN tiếp tục điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt thích hợp tình hình phân khúc, 1 số cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách bán hàng tiền tệ. Cùng đây, ổn định phân khúc ngoại tệ, tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối khi phân khúc thuận lợi; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước đối có phân khúc vàng.

NHNN chủ động kiểm soát tín dụng ở 1 số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; Kịp thời xử lý 1 số gặp khó, vướng mắc về cơ chế, chính sách bán hàng nhằm tạo thuận lợi cho hệ thống tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng phục vụ phát triển kinh tế, đi cộng có an toàn làm việc.

Đồng thời, tiếp tục triển khai 1 số chương trình, chính sách bán hàng tín dụng đối có 1 số ngành, lĩnh vực để hỗ trợ 1 số tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng có hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu tín dụng, hỗ trợ an sinh xã hội.

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong năm 2018, NHNN triển khai tiếp 1 số bước tái cơ cấu và xử lý nợ xấu 1 1 sốh cơ bản, triệt để hơn.

“Xử lý nợ xấu chưa nhanh như kỳ vọng do còn 1 số vướng mắc nhưng đã được Quốc hội quan tâm bằng việc thông qua Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu ở 1 số tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật 1 số tổ chức tín dụng. Chính phủ cũng đã trình 1 số cấp có thẩm quyền phê chuẩn đề án tái cơ cấu hệ thống 1 số tổ chức tín dụng GĐ 2016-2020. Đây là khối lượng công việc vô cộng lớn trong năm 2018 mà ngành ngân hàng từ Trung ương đến địa phương phải triển khai để đưa dự thảo, Luật sửa đổi đi vào cuộc sống. Hi vọng kết quả xử lý nợ xấu sẽ được báo cáo khi kết thúc 2018”, Phó Thống đốc nói.

Theo báo cáo của NHNN ước cả năm 2017, tổng phương tiện chi trả tăng dao động 16%, sát có chỉ tiêu định hướng đề ra dao động 16-18% từ đầu năm. NHNN đã giảm 0,25%/năm lãi suất điều hành; giảm 0,5%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối có 1 số lĩnh vực ưu tiên. Lãi suất cho vay trung dài hạn xuống 8%/năm có 1 số lĩnh vực ưu tiên.

Đến ngày 31/12/2017, tín dụng tăng 18,17%. Đáng chú tâm tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh (chiếm dao động 80% tổng dư nợ. Cụ thể, đến cuối tháng 11/2017, tín dụng cho lĩnh vực xuất khẩu tăng 14,03% so có cuối năm 2016; tín dụng đối có công ty ứng dụng công nghệ cao tăng 20%; tín dụng đối có lĩnh vực công nghiệp ưu tiên tăng 22,13%; tín dụng đối có công ty nhỏ và vừa tăng 11,53%; dư nợ tín dụng đối có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng dao động 22%.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/