Giật mình với mức thưởng Tết Nguyên đán 2018 của doanh nghiệp Hà Nội

Báo cáo nhanh về tình hình tiền lương bổng và tiền thưởng Tết Mậu Tuất 2018 vừa được Sở Lao động – Thương binh và xã hội Hà Nội ra mắt. Theo đây, mức thưởng cao nhất là 325 triệu đồng, thuộc về 1 công ty FDI.

Theo Sở Lao động – Thương binh và xã hội Hà Nội, năm 2017, kinh tế xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có chuyển biến tích cực, giá cả phân khúc ổn định, lạm phát thấp, an sinh xã hội được chắc chắn. Nhiều công ty thực hiện chuyển đổi từ Công ty TNHH Một Thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sang Công ty cổ phần đã đi vào làm việc có hiệu quả. Nhiều công ty đã trả tiền lương bổng bình quân cho người lao động tăng cao hơn dao động 7% đến 9% so có năm 2016. Về mức thưởng Tết, nhiều công ty đã có thưởng Tết Dương lịch 2018 cho người lao động. Đối có Tết Âm lịch 2018, mức thưởng Tết được nhiều công ty chuẩn bị chi trả bình quân tăng hơn so có năm trước dao động 5,5% đến 8%.

Trên cơ sở báo cáo của 4.288 công ty đến thời điểm giai đoạn này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, mức thưởng cao nhất là 325 triệu đồng, thuộc về 1 công ty FDI và mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng thuộc 1 Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước.

Thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cao nhất ở Hà Nội là 325 triệu đồng, thuộc về 1 công ty FDI. (Ảnh minh họa)

Cụ thể:

1. Đối có Công ty TNHH 1 thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:

Theo báo cáo của loại hình công ty này thì tiền lương bổng bình quân năm 2017 là 4.900.000đồng/người/tháng, tăng 6,5% so có năm trước. Trong đây: Doanh nghiệp có mức tiền lương bổng cao nhất: 33.900.000đồng/người/tháng; Doanh nghiệp có mức tiền lương bổng thấp nhất: 4.050.000 đồng/người/tháng.

Mức thưởng trong dịp Tết của một vài công ty thuộc loại hình này, cụ thể đối có Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân: 1.000.000đồng/người, không tăng so có năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 33.900.000 đồng/người và công ty có mức thưởng thấp nhất là 500.000đồng/người.

Với Tết âm lịch 2018, mức thưởng bình quân: 3.700.000đồng/người, tăng 8,8% so có năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 50.850.000 đồng/người và công ty có mức thưởng thấp nhất là 800.000đồng/người.

2. Đối có Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước:

Tiền lương bổng bình quân năm 2017 của một vài công ty là 5.050.000đồng/người/tháng tăng 3,5% so có năm trước. Trong đây: Doanh nghiệp có mức tiền lương bổng cao nhất: 38.000.000 đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương bổng thấp nhất: 4.100.000 đồng/người/tháng.

Mức thưởng trong dịp Tết của một vài công ty thuộc loại hình này có Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân: 600.000đồng/người, tăng 10% so có năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 10.000.000 đồng/người và công ty có mức thưởng thấp nhất là 300.000đồng/người.

Với Tết âm lịch 2018, mức thưởng bình quân: 3.850.000đồng/người, tăng 7% so có năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và công ty có mức thưởng thấp nhất là 600.000đồng/người.

3. Đối có khối công ty dân doanh:

Tiền lương bổng bình quân năm 2017 của một vài công ty là 4.960.000 đồng/người/tháng tăng 8,8 % so có năm trước. Trong đây: Doanh nghiệp có mức tiền lương bổng cao nhất: 50.000.000 đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương bổng thấp nhất: 4.050.000 đồng/người/tháng.

Mức thưởng trong dịp Tết của một vài công ty thuộc loại hình này có Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân: 600.000 đồng/người tăng 9% so có năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 16.000.000 đồng/người và công ty có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Với Tết âm lịch 2018, mức thưởng bình quân: 3.950.000 đồng/người, tăng 5,5% so có năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 60.000.000 đồng/người và công ty có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

4. Đối có khối công ty FDI:

Theo báo cáo của loại hình công ty này thì tiền lương bổng bình quân năm 2017 là 5.360.000 đồng/người/tháng, tăng dao động 11,5% so có năm trước. Trong đây: Doanh nghiệp có mức tiền lương bổng cao nhất: 108.000.000 đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương bổng thấp nhất: 4.020.000 đồng/người/tháng.

Mức thưởng trong dịp Tết của một vài công ty thuộc loại hình này có Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân: 550.000 đồng/người, không tăng so có năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 38.150.000 đồng/người và công ty có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Với Tết âm lịch 2018, mức thưởng bình quân: 4.600.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 325.000.000 đồng/người và công ty có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/