Home Blog Giữa nghi vấn lộ thông tin khách hàng, ông chủ Thế Giới Di Động mất trăm tỷ