Home Blog Giữa tâm bão BOT, doanh thu và lợi nhuận Tasco sụt giảm thê thảm