Hà Nội: Công khai hàng loạt sai phạm tại dự án City of Dream – 17 Phạm Hùng

Thanh tra TP Hà Nội vừa ban hành kết luận về việc thanh tra toàn diện dự án ở số 17 Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Theo đây, dự án đã có vô vàn sai phạm trong quá trình thực hiện đầu tư…

Theo kết luận, khu đất ở số 17 Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm) để thực hiện dự án City of Dream, có lý do là đất do UBND Thành phố cho Công ty Interserco thuê để làm Điểm thông quan nội địa TP Hà Nội.

Từ năm 2011, Công ty Interserco đã liên danh có Công ty AZ báo cáo đề xuất UBND Thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư dự án văn phòng thương mại và nhà ở đẳng cấp ở 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm.

Phối cảnh dự án City of Dream – 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội) được chủ đầu tư quảng cáo.

Đến năm 2016, trên cơ sở đề xuất của Công ty Interserco, Công ty AZ và của Sở Tài chính; ngày 15/6/2016, UBND Thành phố có Văn bản số 3580/UBND-KT cho phép Công ty Inteserco cộng đối tác là Công ty AZ và bà Tạ Thị Thùy Trang (CMT ND số 013019107 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 05/11/2007, hộ khẩu thường trú: phòng 116-B4 Đồng Xa, Tổ 8, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, đô thị Hà Nội) góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư nhà đất Vimediland (Công ty Vimediland) để thực hiện dự án City of Dream ở khu đất số 17 một vài con phố Phạm Hùng.

Sau khi được cấp đăng ký công ty, Công ty Vimediland đã thực hiện 1 số nội dung liên quan đến dự án, cụ thể: thuê đơn vị giải đáp lập hồ sơ kiến trúc ý tưởng quy hoạch, lập báo cáo tìm hiểu khả thi, đo vẽ bản đồ thực trạng, khảo sát địa chất, kiến trúc bản vẽ xây dựng, cấp phép quy hoạch, chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng mật độ 1/500; chấp thuận của một vài đơn vị chuyên ngành về cấp điện, nước. Đến nay, dự án chưa được UBND Thành phố chọn lọc chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Diện tích khu đất vẫn do Công ty Interserco quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đầu tư, Công ty Vimediland và một vài cổ đông của Công ty Vimediland có 1 số sai phạm.

Cụ thể, sai phạm của Công ty Vimediland: cho đến nay, Công ty Vimediland mới chỉ có 147,9 tỷ đồng (do bà Tạ Thị Thùy Trang nộp), không đủ vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký công ty là 290 tỷ đồng, nhưng ở báo cáo trong hồ sơ một vàih tân đăng ký công ty lần 1 và lần 2 biểu hiện đã có 290 tỷ đồng.

Thanh tra TP cho rằng, đây là không trung thực, không chính xác, khai khống vốn điều lệ, vi phạm điều cấm được quy định ở khoản 4, khoản 5 Điều 17 Luật Doanh nghiệp. Về sai phạm này đã bị Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính có số tiền 12.500.000 đồng.

Kết luận thanh tra TP cũng nêu rõ sai phạm của một vài cổ đông Công ty Vimediland. Cụ thể, Công ty Interserco, Công ty AZ không góp vốn theo cam đoan là không thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, vi phạm Luật Doanh nghiệp.

Bà Tạ Thị Thùy Trang đã góp vốn theo cam đoan nhưng chậm 67 ngày, cho đến nay, không có hồ sơ biểu hiện tên bà Tạ Thị Thùy Trang đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho Công ty Interserco theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Công ty AZ và bà Tạ Thị Thùy Trang ký hợp đồng số 02/HĐCN-VIMEDILAND ngày 12/7/2016, trong đây Công ty AZ giao dịch cho bà Tạ Thị Thùy Trang 6.090.000 cổ phần (tương đương 60.900.000.000 đồng), tương ứng 21% vốn điều lệ của Công ty Vimediland là trái quy định Luật Doanh nghiệp.

Ngoài ra, Công ty AZ báo cáo không trung thực, không chính xác về nguồn vốn chủ có của công ty.

Việc liên danh (Công ty Interserco và Công ty AZ) trước đây đã đề xuất UBND Thành phố cho phép thành lập Công ty cổ phần Vimediland (trong đây có cổ đông là bà Tạ Thị Thùy Trang), đến nay Công ty Interserco và Công ty AZ không góp vốn theo cam đoan nhưng lại có văn bản đề nghị UBND Thành phố chấp thuận cho Công ty Interserco và Công ty AZ góp vốn thành lập pháp nhân mới, trong đây không có bà Tạ Thị Thùy Trang để thay thế pháp nhân trước đây là Công ty cổ phần Bất động sản Vimediland để tiếp tục kế thừa, áp dụng thực hiện dự án đầu tư ở số 17 một vài con phố Phạm Hùng là việc làm phát triển chậm độ thực hiện dự án, gây phức tạp cho việc quản lý của UBND Thành phố.

Nhiều cán bộ, công chức một vài Sở bị “truy” trách nhiệm

Bên cạnh các sai phạm của một vài công ty, kết luận thanh tra TP cũng chỉ rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức thuộc một vài sở.

Cụ thể, trong hồ sơ của Công ty AZ gửi Sở Tài chính để thẩm định năng lực tài chính khi góp vốn thành lập Công ty Vimediland có báo cáo tài chính của Công ty AZ và báo cáo của Công ty TNHH Kiểm toán và giải đáp APEC nhưng Công ty TNHH Kiểm toán và giải đáp APEC không thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính một vài năm 2013,2014,2015 của Công ty AZ.

Tuy nhiên ở Văn bản số 2998/STC-TCDN ngày 30/5/2016 của sở Tài chính báo cáo UBND Thành phố lại ghi “căn cứ vào báo cáo tài chính 3 năm liền 2013, 2014, 2015 của Công ty AZ đã được kiểm tra bởi Công ty TNHH kiểm toán và giải đáp APEC… có đủ năng lực tài chính khi tham dự góp vốn thành lập công ty cổ phần mới” là không chính xác, thiếu thận trọng. Trách nhiệm thuộc cán bộ, công chức Chi cục Tài chính Doanh nghiệp khi dự thảo báo cáo trình Giám đốc Sở Tài chính ký văn bản báo cáo UBND Thành phố.

Trong khi đã biết Công ty Interserco, Công ty AZ không thực hiện đúng đề nghị đã được UBND Thành phố cho phép, không góp vốn vào Công ty cổ phần để thực hiện dự án ở khu đất số 17 một vài con phố Phạm Hùng theo quy định của pháp luật, nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư không có giải pháp buộc một vài đơn vị khắc phục nhưng lại có văn bản báo cáo UBND Thành phố, trong đây đề xuất: “Chấp thuận về qui định theo đề xuất ở Văn bản số 132/2018/ INTERSERCO- AZ ngày 06/6/2018 của Liên danh Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế và Công ty cổ phần nhà đất AZ thành lập pháp nhân mới để kế thừa, thực hiện dự án 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội” là vội vàng, không thực hiện đúng vai trò của cơ quan quản lý đầu tư của Thành phố; gây phức tạp tình hình, tiềm ẩn khiếu kiện phức tạp. Trách nhiệm thuộc cán bộ, công chức phòng Đăng ký kinh doanh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trước các sai phạm trên, Thanh tra Thành phố kiến nghị UBND Thành phố đề nghị Giám đốc Sở Tài chính tổ chức rút bí kíp đối có thiếu sót đã nêu ở phần kết luận.

Đồng thời, có văn bản phê bình Sở Kế hoạch và Đầu tư và đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiêm khắc kiểm điểm rút bí kíp; giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý nghiêm một vài đơn vị, cá nhân có sai phạm như đã kết luận ở phần trên. Đề xuất hướng xử lý đối có Dự án City of Dream chắc chắn đúng quy định của pháp luật, hiệu quả trong sử dụng đất, tránh khiếu kiện phức tạp.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/