Hà Nội lập khu đô thị hơn 13 ha ở Long Biên

UBND TP.Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết mật độ 1/500 Khu công dụng thành phố ở phường Đức Giang và phường Thượng Thanh, quận Long Biên.
Hà Nội lập khu thành phố hơn 13 ha ở Long Biên. (Ảnh minh họa).

Theo phê duyệt, khu thành phố có phía Bắc là một vài con phố quy hoạch có mặt cắt ngang rộng 17m; phía Tây là một vài con phố quy hoạch có mặt cắt ngang rộng 30m và 13,5m; phía Đông là một vài con phố quy hoạch có mặt cắt ngang rộng 17,5 và 13,5m; phía Nam là một vài con phố quy hoạch có mặt cắt ngang rộng 25m.

Tổng tổng diện tích nghiên cứu kỹ lập quy hoạch khu thành phố rộng dao động 13,42ha, có tổng diện tích dân số dao động 1.300 người.

Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch phân khu thành phố N10, mật độ 1/2.000 đã được UBND TP phê duyệt ở Quyết định số 6115/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 và đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu thành phố N10 mật độ 1/2.000 đã được UBND TP.Hà Nội phê duyệt ở Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 13/3/2018.

Đồng thời, xác định cơ cấu, công dụng sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cho từng ô đất, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực thích hợp theo Quy chuẩn thi công Việt Nam, nguyên tắc kiến trúc và Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu thành phố N10 đã được phê duyệt.

Để thực hiện chọn lọc trên, Hà Nội giao Công ty Cổ phần hạ tầng và nhà đất Việt Nam (đại diện Liên doanh Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội và Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam) tổ chức lập quy hoạch dự án.

Cùng có đây, chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng một vài quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và thi công, bao gồm: Phối hợp nghiêm ngặt có một vài cơ quan, đơn vị liên quan để xác định một vài dự án đầu tư trong khu vực nghiên cứu kỹ.

Trong quá trình triển khai thực hiện cần điện thoại có chính quyền địa phương, một vài cơ quan liên quan, một vài cơ quan quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (ngầm, nổi) trong khu vực để khảo sát, thỏa thuận biện pháp lưu thông theo quy hoạch (nếu có), tuân thủ một vài quy định hiện hành.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/