Hà Nội: Người được trả lương cao nhất nhận 233 triệu đồng mỗi tháng

Theo tổng hợp từ 5.025 công ty trên địa bàn Hà Nội của Sở Lao động – Thương binh và xã hội cho thấy, công ty trả lương bổng cao nhất trong năm 2018 ở mức 233.000.000 đồng/người/tháng và thấp nhất là 4.259.000 đồng/người/tháng.
Doanh nghiệp trả lương bổng cao nhất năm 2018 ở Hà Nội là 233 triệu đồng/người/tháng.

Cụ thể, đối có Công ty TNHH 1 thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương bổng bình quân năm 2018 là 5.250.000 đồng/người/tháng, tăng 7,1% so có năm trước.

Trong đây, công ty có mức tiền lương bổng cao nhất 30.000.000 đồng/người/tháng và công ty có mức tiền lương bổng thấp nhất là 4.300.000 đồng/người/tháng.

Đối có Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, tiền lương bổng bình quân năm 2018 là 5.300.000 đồng/người/tháng tăng 4,9% so có năm trước.

Trong đây, công ty có mức tiền lương bổng cao nhất 123.100.000 đồng/người/tháng và công ty có mức tiền lương bổng thấp nhất 4.400.000 đồng/người/tháng.

Đối có khối công ty dân doanh, tiền lương bổng bình quân năm 2018 là 5.280.000 đồng/người/tháng tăng 6,5 % so có năm trước.

Trong đây, công ty có mức tiền lương bổng cao nhất 188.190.000 đồng/người/tháng và công ty có mức tiền lương bổng thấp nhất 4.260.000 đồng/người/tháng.

Đối có khối công ty FDI, tiền lương bổng bình quân năm 2018 là 5.850.000 đồng/người/tháng tăng 9,1% so có năm trước. Trong đây, công ty có mức tiền lương bổng cao nhất là 233.000.000 đồng/người/tháng và công ty có mức tiền lương bổng thấp nhất 4.259.000 đồng/người/tháng.

Theo phân tích của Sở Lao động – Thương binh và xã hội Hà Nội, năm 2018, kinh tế xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, giá cả phân khúc ổn định, an sinh xã hội được chắc chắn. Nhiều công ty vận hành có hiệu quả, tiền lương bổng trả cho người lao động tăng cao hơn so có năm 2017 từ 7% đến 9%.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/