Hà Nội: Thưởng Tết 2019 đã được định đoạt, cao nhất 400 triệu đồng

Báo cáo về lương bổng, thưởng Tết của Sở Lao động – Thương binh và xã hội Hà Nội cho thấy, mức thưởng Tết nguyên đán 2019 (Tết âm lịch) cao nhất thuộc 1 công ty FDI là 396,1 triệu đồng.

Sở Lao động – Thương binh và xã hội Hà Nội vừa có tổng hợp báo cáo của 5.025 công ty về tình hình tiền lương bổng năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, âm lịch năm 2019 trên địa bàn Hà Nội.

Theo đây, thưởng Tết Dương lịch cao nhất đạt 60 triệu đồng và thưởng Tết nguyên đán cao nhất đạt 396,1 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng.

Thưởng Tết nguyên đán 2019 (Tết âm lịch) cao nhất ở Hà Nội thuộc 1 công ty FDI là 396,1 triệu đồng. (Ảnh: Minh Thư)

Cụ thể, đối có Công ty TNHH 1 thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết dương lịch năm 2019 bình quân: 1.050.000 đồng/người, tăng 5,1% so có năm trước.

Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và công ty có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối có thưởng Tết âm lịch năm 2019, mức thưởng bình quân: 3.800.000 đồng/người, tăng 3,3% so có năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 40.000.000 đồng/người và công ty có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Đối có Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước:

Thưởng Tết dương lịch năm 2019, mức thưởng bình quân 620.000 đồng/người, tăng 3,3% so có năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 12.000.000 đồng/người và công ty có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Đối có thưởng Tết âm lịch năm 2019, mức thưởng bình quân: 4.000.000 đồng/người, tăng 3,8% so có năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và công ty có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

Đối có khối công ty dân doanh:

Thưởng Tết dương lịch năm 2019, mức thưởng bình quân 660.000 đồng/người, tăng 1,2% so có năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 16.750.000 đồng/người và công ty có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Đối có thưởng Tết âm lịch năm 2019, mức thưởng bình quân 4.200.000 đồng/người, tăng 6,3% có năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 72.000.000 đồng/người và công ty có mức thưởng thấp nhất là 660.000 đồng/người.

Đối có khối công ty FDI:

Thưởng Tết dương lịch năm 2019, mức thưởng bình quân 600.000 đồng/người, tăng 9,1% so có năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 60.000.000 đồng/người và công ty có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Đối có thưởng Tết âm lịch năm 2019, mức thưởng bình quân 4.800.000 đồng/người, tăng 4,4% có năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 396.100.000 đồng/người và công ty có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người.

Sở Lao động – Thương binh và xã hội Hà Nội cho biết, mức thưởng Tết năm nay được nhiều công ty chuẩn bị chi trả bình quân tăng cao hơn so có năm trước từ 4% đến 6%.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/