Hà Nội, TP.HCM phải giải trình việc chưa cổ phần hóa được doanh nghiệp nào

Trong năm 2018, Hà Nội, TP.HCM chưa cổ phần hóa được doanh nghiệp nào. Do đây, 2 đô thị này sẽ phải có báo cáo giải trình cụ thể….

Thông tin có báo chí ở họp báo chuyên đề về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả vận hành của doanh nghiệp nhà nước” chiều 19/11, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 thì năm 2018 phải đã đi vào hoạt động cổ phần hóa ít nhất 85 doanh nghiệp (trong đây có 21 doanh nghiệp thuộc danh mục năm 2017).

Tuy nhiên, đến ngày 10/9/2018 mới cổ phần hóa được 11 doanh nghiệp (trong đây chỉ có 2 doanh nghiệp thuộc danh sách theo công văn số 991/TTg-ĐMDN).

“Tiến độ triển khai cổ phần hóa trong 9 tháng đầu năm 2018 còn chậm, có khả năng không đạt được theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”, ông Tiến cho hay.

Lãnh đạo Cục Tài chính doanh nghiệp cho hay, công đoạn triển khai cổ phần hóa trong 9 tháng đầu năm 2018 còn chậm, có khả năng không đạt được theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, ông Tiến cho biết, TP Hồ Chí Minh theo kế hoạch phải thực hiện cổ phần hóa 39 doanh nghiệp, chiếm 44% tổng số doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hóa năm 2018 nhưng đến nay chưa triển khai được đơn vị nào.

TP Hà Nội phải thực hiện cổ phần hóa 14 doanh nghiệp (kế hoạch năm 2018 là 11 doanh nghiệp và 3 doanh nghiệp thuộc kế hoạch năm 2017 chuyển sang), chiếm 16% tổng số doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hóa năm 2018 và đến nay chưa triển khai được đơn vị nào.

Cũng theo Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, đến nay Bộ Tài chính vẫn chưa nhận được văn bản xin hoãn hoặc điều chỉnh công đoạn cổ phần hóa doanh nghiệp đã được giao của Hà Nội và TP.HCM. Hai đô thị này phải có báo cáo giải trình cụ thể về việc chưa cổ phần hóa được doanh nghiệp nào. Bởi lẽ, công đoạn cổ phần hóa, số lượng doanh nghiệp phải cổ phần hóa đều do Hà Nội và TP.HCM tự thi công, đăng ký và mở bán công khai.

“Nếu 2 địa phương này xin điều chỉnh công đoạn, phải nêu rõ nguyên do chậm, ai là người chịu trách nhiệm. Lý do này phải được Thủ tướng chấp thuận, cho ý kiến” – ông Tiến cho hay.

Cũng theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 thì năm 2017 có 135 doanh nghiệp, năm 2018 có 181 doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn, tuy nhiên lũy kế đến nay mới chỉ có 31 đơn vị thực hiện thoái vốn theo kế hoạch (năm 2017 có 13 đơn vị; 9 tháng đầu năm 2018 có 18 đơn vị). Như vậy, việc triển khai thoái vốn nhà nước còn chậm, có khả năng không đạt kế hoạch đề ra.

Các đơn vị chưa đã đi vào hoạt động kế hoạch thoái vốn năm 2017 có số lượng doanh nghiệp và giá trị lớn như: Bộ Công Thương phải thoái vốn ở Tổng doanh nghiệp Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam có tổng giá trị thoái dao động 7.000 tỷ đồng.

Bộ Y tế phải thoái vốn ở Tổng doanh nghiệp Dược Việt Nam có giá trị phải thoái trong năm 2017 là dao động 829 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng phải thoái vốn ở 8 doanh nghiệp có tổng giá trị phải thoái trong năm 2017 là dao động 2.400 tỷ đồng.

TP Hà Nội phải thoái vốn ở 17 doanh nghiệp có tổng giá trị phải thoái trong năm 2017 là 682 tỷ đồng, đã thoái 156 tỷ đồng, còn 526 tỷ đồng theo kế hoạch năm 2017.

Cùng có đây, chậm bàn giao quyền đại diện chủ có vốn nhà nước về SCIC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (còn 35 doanh nghiệp chưa bàn giao quyền đại diện chủ có vốn nhà nước về SCIC).

Chậm quyết toán bàn giao sang doanh nghiệp cổ phần của 1 số doanh nghiệp cổ phần hóa đã chuyển sang vận hành dưới hình thức doanh nghiệp cổ phần, làm ảnh hưởng đến công tác bàn giao và thu nộp 1 số khoản về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp như: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng; đặc trưng là Tổng doanh nghiệp cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim) được cổ phần hóa từ năm 2007 đến nay vẫn chưa thực hiện quyết toán công tác cổ phần hóa.

Nguyên nhân của sự chậm trễ cổ phần hóa được ông Tiến đưa ra 4 lý do.

Theo đây, 1 số Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng doanh nghiệp nhà nước còn chưa thực sự nghiêm túc triển khai kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chấp hành chế độ báo cáo. Vai trò, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị còn chưa cao, chưa quyết liệt trong việc đổi mới vận hành của doanh nghiệp, công khai minh bạch, đúng quy định pháp luật, chắc chắn tiêu chuẩn phân khúc, chống lợi ích nhóm trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước.

Một số DNNN chậm sửa đổi bổ sung 1 số định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu hao vật tư, nguyên nhiên chất liệu để thích hợp có điều kiện kinh doanh thực ở, từ đây chậm đổi mới quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Quá trình cổ phần hóa DNNN cần có nhiều thời gian để xử lý vướng mắc về tài chính, đất đai, lao động trong GĐ trước cổ phần hóa làm kéo dài thời gian thực hiện cổ phần hóa. Đặc biệt là vấn đề xác lập hồ sơ pháp lý đất đai do Ủy ban nhân dân địa phương thực hiện chậm, kéo dài thời gian hơn so có quy định dẫn đến 1 số doanh nghiệp phải điều chính công đoạn cổ phần hóa.

Cùng có đây, mật độ vốn nhà nước trong phương án cổ phần hóa DNNN còn cao dẫn đến giảm sức hút đối có 1 số nhà đầu tư mua cổ phần, ảnh hưởng đến thành công của việc cổ phần hóa.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/