Hà Nội truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm bằng mã QR

Theo kế hoạch mới được UBND TP Hà Nội ban hành, năm 2018, Thành phố sẽ thí điểm áp dụng phần mềm sử dụng mã QR trong quản lý, nhận diện và truy xuất lý do có 1 số sản phẩm trái cây ở 1 số cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn nội thành.

Một trong các mục đích của Kế hoạch duy trì, phát triển hệ thống tài liệu điện tử sử dụng mã QR truy xuất lý do nông sản thực phẩm trên địa bàn Hà Nội GĐ 2018 – 2020 là nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và sức khỏe, niềm tin của người tiêu dùng (Ảnh minh họa. Nguồn: vinachg.vn)

Kế hoạch duy trì, phát triển hệ thống tài liệu điện tử sử dụng mã QR truy xuất lý do nông sản thực phẩm trên địa bàn Hà Nội GĐ 2018 – 2020 vừa được UBND TP Hà Nội ban hành.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát chất lượng, truy xuất lý do nông sản thực phẩm trên địa bàn Hà Nội; giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, nhân lực, kinh phí quản lý; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, chống thất thu cho ngân sách nhà nước; làm công cụ hữu hiệu phục vụ công tác thống kê, thi công chính sách bán hàng quản lý, điều tiết và bán trên phân khúc 1 số sản phẩm minh bạch về xuất xứ lý do thích hợp có quá trình hội nhập quốc tế.

Đồng thời, tăng cường trình làng, quảng bá 1 số sản phẩm, chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn được sản xuất, tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội; nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

Đặc biệt, có người tiêu dùng, kế hoạch hướng tới mục đích bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và sức khỏe, niềm tin của người tiêu dùng; được tham dự, phát huy quyền giám sát, kiểm tra của mình có vận hành của cơ quan nhà nước thông qua việc sử dụng, chia sẻ và được cung cấp tài liệu về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất lý do nông sản thực phẩm.

Để hiện thực hóa 1 số mục tiêu đã đề ra, Kế hoạch của UBND TP Hà Nội cũng nêu rõ 1 số biện pháp sẽ được Thành phố tập trung triển khai. Trong đây, bên cạnh 1 số biện pháp về tham mưu, chỉ đạo và tuyên truyền, tập huấn, Kế hoạch cũng chuẩn bị các nội dung công việc nhằm triển khai duy trì và phát triển hệ thống tài liệu điện tử sử dụng mã QR truy xuất lý do nông sản thực phẩm.

Cụ thể là, đã đi vào hoạt động chương trình, thi công quy trình quản lý, giải đáp sử dụng hệ thống phần mềm áp dụng hệ thống tài liệu điện tử sử dụng mã QR truy xuất lý do nông sản thực phẩm phục vụ quản lý, kiểm soát nông sản thực phẩm đảm bảo an toàn từ 1 số cơ quan quản lý đến 1 số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đô thị; giải đáp truy xuất lý do bằng công cụ điện tử từ cơ sở sản xuất ban đầu, cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến ở các vùng, hợp tác xã sản xuất tập trung, cở sản xuất nông sản thực phẩm chủ lực theo chuỗi trên địa bàn Thành phố đến 1 số cửa hàng, trung tâm thương mại, chợ đầu mối.

Quản lý nhận diện, truy xuất lý do nông sản thực phẩm theo chuỗi từ trang trại đến người tiêu dùng; quy trình kiểm soát, truy xuất lý do áp dụng CNTT được thực hiện xuyên suốt theo lối đi của sản phẩm từ nơi sản xuất, sơ chế, chế biến, vận chuyển kinh doanh ở chợ đầu mối, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ đến người tiêu dùng.

Đáng chú tâm, theo công đoạn được UBND TP Hà Nội đưa ra trong Kế hoạch, năm 2018, cộng có việc thí điểm áp dụng phần mềm sử dụng mã QR trong quản lý, nhận diện và truy xuất lý do đối có 1 số sản phẩm trái cây ở 1 số cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn nội thành, Thành phố cũng sẽ thí điểm áp dụng quy trình mã chính xác chống hàng giả; đồng thời hỗ trợ thí điểm áp dụng phần mềm sử dụng mã QR truy xuất lý do đối có 1 số sản phẩm nguy cơ cao về mất an toàn thực phẩm như rau, thịt, thủy sản.

Theo đây, sẽ thi công quy định và thiết lập mã số định danh có 1 số cơ sở trong chuỗi nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn đô thị, thử nghiệm hệ thống theo dõi luồng kết nối của sản phẩm, thi công cơ sở dữ liệu trọng điểm cho phép truy cập trực tuyến trên Internet thông qua mã QR của sản phẩm bằng tel thông minh; hỗ trợ thiết bị truy xuất công cộng ở 1 số điểm kinh doanh nông sản thực phẩm; tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho người sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng.

Cũng theo công đoạn của Thành phố, năm 2019, sẽ thực hiện mở rộng áp dụng phần mềm sử dụng mã QR truy xuất lý do đối có 1 số sản phẩm nông sản thực phẩm khác, tập trung ở 1 số cơ sở sản xuất, hợp tác xã, trang trại, cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở chế biến diện tích lớn, trung tâm thương mại, chợ đầu mối; hỗ trợ công ty, Ban quản lý chợ bố trí 1 số khu vực, thiết bị tương tác, hỗ trợ người tiêu dùng thực hành truy xuất lý do trực tuyến 1 số sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn.

Năm 2020, Hà Nội phấn đấu 100% chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn Thành phố áp dụng phần mềm sử dụng mã QR để truy xuất lý do, minh bạch tài liệu đến người tiêu dùng. Đồng thời, tăng mật độ truy xuất lý do ở 1 số cơ sở sản xuất, kinh doanh diện tích nhỏ, chợ bán lẻ đạt từ 30 – 50%.

UBND Thành phố giao Sở NN&PTNT Hà Nội chủ trì, phối hợp có 1 số đơn vị liên quan thi công kế hoạch, dự toán hàng nằm trình Ủy ban phê duyệt và triển khai Kế hoạch duy trì, phát triển hệ thống tài liệu điện tử sử dụng mã QR truy xuất lý do nông sản thực phẩm trên địa bàn Hà Nội.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/